Indholdsfortegnelse
Rammer:
- Varighed:
- Materiale:
- Form:

Undervisningen:
- Varighed:
- Forberedelse:
- KRAV:
- Lektier:
- Overvejelser:

Fremgangsmåde i forberedelsesmodulet:

Uddrag
Rammer:
Varighed: 7 moduler: 1 forberedelsesmodul, 6 undervisningsmoduler (+4 efterfølgende)

Materiale: Tekst om Ritter Sport. Hver gruppe får ca. 20 linjer, de skal undervise i Hele teksten ligger i mitNB
Form: 6 elevlærer-grupper på 4-5 elever. 1 gruppe står for 30 minutters undervisning.

---

Undervisningen:
Varighed: Hver gruppe skal forberede 30 minutters gloseundervisning til jeres afsnit

Forberedelse: ALLE grupper forbereder deres undervisning i modul 1
KRAV: Jeres undervisning SKAL være elevaktiverende og have fokus på gloser og ordforrådstilegnelse

Formålet med jeres gloseundervisning er at gøre eleverne i stand til at læse og forstå jeres afsnit efterfølgende

Jeres gloseundervisning skal have 2-3 sekvenser/aktiviteter