Indledning
Ritter Sport er en tysk virksomhed som producerer chokolade, nemlig den kendte kvadratiske chokoladeplade. De er kendt for deres motto "kvadratisk, praktisk, god". Ritter Sport er en produktionsvirksomhed, da de selv producere og sælger deres produkt.

Virksomheden opererer på B2B markedet da de sælger til andre grossister og/eller detaillister som derefter sælger varen videre til konsumenten.

De sælger dog også på B2C markedet, og det gør de via. deres butik som vi besøgte i Berlin. Her producerer de produktet og sælger til konsumenten direkte uden en mellemhandler.

Chokoladepladen betegnes som et kortvarigt produkt, da det anvendes og forbruges på samme tid af forbrugeren.

Indholdsfortegnelse
Virksomhedsbeskrivelse
Omverdensmodellen
Købsadfærden
De 4 p’er

Uddrag
En virksomheds omverden kan inddeles i to grupper - den afhængige omverden (nærmiljøet) og den uafhængige omverden (fjernmiljøet).

Jo længere ud man kommer i cirklen, jo mindre kontrol har man over elementerne. Vi har valgt at tage udgangspunkt i de emner vi mener kan påvirke virksomheden, inden for omverdensmodellen.

Det første vi har valgt at argumentere for der er relevant for virksomheden Ritter Sport er konkurrenter som hører inde under den afhængige omverden, også kaldet nærmiljøet.

Konkurrenter: Konkurrenter påvirker virksomheden. Hvis de finder på nye innovative ideer, er Ritter Sport nødt til at følge med.

Hvis Ritter Sport ikke gør det samme, kan de risikere at miste deres kunder til en anden virksomhed der har nogle mere tiltrækkende produkter.

Det andet vi har valgt at argumentere for er mellemhandlere. Mellemhandlere hører inde under den afhængige omverden. En mellemhandler indkøber produkter til videresalg, uden at skulle foretage en forarbejdning af dem.

Mellemhandlere: Mellemhandlerne Kan påvirke Ritter Sport, da det er dem der sørger for størstedelen af virksomhedens salg.

Hvis virksomheden og mellemhandlerne har et godt samarbejde, kan man være mere sikker på at tilfredsstille kundens behov, og dermed øge omsætningen.

Det tredje element vi har valgt at fokusere på er Politik og lovgivning. Dette element hører inde under virksomhedens uafhængige omverden.

Politik og lovgivning: Hvis der kommer sukkerafgift på chokoladen som Ritter Sport sælger, vil det gå ud over økonomien, da omkostningerne på produktionen vil forøges.