Indholdsfortegnelse
1. Analysér både stimuli og organisme (S og O i SOR-modellen) ved køb af øl. Sørg for at anvende bilagene i din besvarelse.
- SOR-modellen
- Virksomhedens stimuli (ikke gået i dybden med)
- Andre stimuli
Virksomhedens Organisme
- Vi har sat fokus på Tuborg og pilsnermarkedet
- Konkurrence mellem virksomheder i branchen
- Trusler fra nye indtrængere
- Trusler fra substituerende produkter
- Forhandlingsstyrke fra kunderne
- Forhandlingsstyrke fra leverandørerne
- Vi valgte dog også at sætte dem ind i Poters Five Forces.

Uddrag
Du skal anvende SOR-modellen i denne opgave. I vores lærebog står der følgende om stimuli: Virksomheder benytter sig af sit marketingmix (de 4 p'er), men forbrugeren bliver også påvirket af andre stimuli.

Bemærk, at du i denne del-opgave IKKE skal have fokus på virksomheders påvirkning af forbrugere (marketingmix), men fokus de andre stimuli, der kan påvirke forbrugere. Din analyse skal netop kunne anvendes af virksomheder til at opbygge et marketingmix efterfølgende.

---

Virksomhederne som producere deres øl, ville hurtigt skulle lave nogle ændringer, som ville være til gavn for alle, og det ville passe perfekt ind i det nuværende politiske, og kulturelle forhold, nemlig at være mere miljøvenlige

og herved menes der at de ville genbruge flere af deres materialer, og stoppe med at bruge plastik, og i stedet bruge lim til deres sixpacks. Dette ville gavne deres image, det ville gavne deres økonomi og det ville måske udvide deres målgruppe.

Der er flere teknologiske forhold, som spiller ind her, da der bliver opfundet flere nye former for øl, kunne der også blive opfundet en ny form for berusende middel

som virker på samme måde som alkohol, men uden tømmermænd, bivirkninger og andre dårlige ting som følger med når man drikker alkohol. Dette produkt ville være banebrydende, og de ville kunne ændre hele branchen.

De kulturelle forhold spiller en stor rolle på ølmarkedet, da der er mange som drikker hvad der er socialt accepteret, dette ville sige at hvis der er en øl som ikke er socialt acceptabel at drikke

så ville salget af den slags øl falde drastisk, det samme princip gælder den anden vej, og det er en bane som der er ved at blive dannet indenfor alkoholfri øl

det er blevet meget mere socialt acceptabelt at drikke, og der er derfor flere mennesker som ville være tilbøjelige til at drikke den slags “øl”.

Der ville derfor blive et stort salg i alkoholfri øl, da den normale konsument ikke længere ville blive set som en “svagdrikker” hvis man vælger at drikke en alkoholfri øl.

De politiske forhold spiller også en stor rolle, og her er det de miljømæssige og sundhedsmæssige som er i fokus, hvis der f.eks. blive en stor stigning i alkoholfri øl, så ville staten måske have nogle af afgifterne som der er sat på øl med alkohol

de nogle af dem er sat for at betale de hospitalsregninger som der kommer med det et øl/alkoholforbrug. Det kan også være at der kommer tilskud til alkoholfri øl, da det ikke er skadeligt.

Det kan også være at virksomhederne bliver mere bæredygtige, og dette ville føre til nogle mulige tilskud, som ville give dem en stor konkurrencemæssigfordel

og de ville kunne sælge øllene billigere, eller også ville de kunne sælge deres øl til samme pris men med en højere profit andel.