Indholdsfortegnelse
Hvad er PLC-kurven og hvad undersøger modellen?
Hvorfor og hvornår anvendes modellen?
Hvilke informationer skal indhentes for at modellen kan anvendes?

Boston-modellen
Hvad er Boston-modellen og hvad undersøger modellen?
Hvorfor og hvornår anvendes modellen?
Hvilke informationer skal indhentes for at modellen kan anvendes?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvad er PLC-kurven og hvad undersøger modellen?

PLC-kurven (Product Life Cycle) bygger på ideen om at mange produkter går igennem en produktlivscyklus. Denne cyklus er bestående af 4 faser: Introduktion, vækst, modning og nedgang. I introduktionsfasen stiger afsætningen langsomt. Derefter vokser afsætningen hurtigt i vækstfasen, indtil produktet går ind i modningsfasen, hvorefter kurven falder i nedgangsfasen.

Med PLC-kurven kan virksomheden også undersøge sin målgruppe og gruppens adfærd. F.eks. er kundegruppen i introduktionsfasen mere risikovillige og innovative end kundegruppen i modningsfasen, som typisk er lidt mere skeptisk overfor nye produkter.

Hvorfor og hvornår anvendes modellen?
PLC-kurven anvendes af virksomheder for at løse de mulige udfordringer et produkt kan møde i de enkelte faser. På den måde kan virksomheden tilpasse deres marketingmix til fasen, for at opnå den bedste afsætning og levetid for produktet. Det kan f.eks. være ved at rebrande eller lancerer et nyt produkt.

PLC-kurven bruges i forbindelse med branding. En virksomhed skal ikke blot have et interessant produkt men er også nødt til at skabe et brand, gennem produktlivscyklussen, for at differentierer sig fra andre på markedet.

PLC-kurven er dog blevet kritiseret for ikke at kunne anvendes til alle produkter. Produkter som er modepræget vil have en langt hurtigere vækstfase og hurtigt opleve nedgang, da produkter som modetøj har en meget kort levetid. Derfor vil en kurve til dette produkt se mere spids ud.

Derudover kan det være svært at adskille de forskellige faser, og korrekt vurderer, hvor et produkt er placeret. PLC-kurven, som vi kender den, er derfor en model der bedst beskriver produktgrupper, hvor der således kan være enkelte mærker der skiller sig ud og dermed ikke passer til modellen.

PLC-kurven anvendes af virksomheder til at vurdere deres produkts placering og dermed være bedre forberedt på eventuelle kommende ændringer i salget.