Sofia Andersens debat om sexisme | Analyse

Indledning
“Sexisme” er en fordom eller diskrimination på baggrund af ens køn, som specielt bliver brugt til nedvurdering af kvinder. I Danmark er sexisme blevet yderst normaliseret.

Her bliver kvinder udsat for blandt andet at blive råbt efter på gaden, eller at blive gramset på uønsket. Her er der fordomme som bygger på, at mænd ikke græder og alle kvinder ønsker børn.

Hvis man er sexist, har man en respektløs opførsel overfor en person med et bestemt køn. En EU-undersøgelse viser at 80% af de adspurgte danske kvinder havde oplevet seksuel chikane og hver tredje kvinde oplever sexchikane på arbejdspladsen.

Her er der også blevet reguleret lovgivning i forhold til sexchikane på arbejdspladsen. Der er forskel mellem at blive chikaneret af en medarbejder kontra chef.

Hvis en kvinde bliver udsat for sexchikane fra en kollega, kan hun kræve godtgørelse fra krænkeren gennem erstatningsloven.

Uddrag
Sofie Andersens artikel er både præget af patos, etos og logos. Artiklen er patosladet når hun siger “fedtede hænder”, “fugtige ånde i ørene”, “klamme pilfinger” eller “vamle smag af overgreb” da disse argumenter appellerer til modtagerens følelser.

Artiklen er etosladet når hun snakker efter erfaring eller fortæller om hvem hun er. Et godt eksempel herpå er når hun siger “Jeg arbejde selv som deltidstjener og har set utallige eksempler på krænkende adfærd og sexisme”.

Dette er etosladet da hendes argumenter bygger på troværdigheden. Artiklen er også logosladet, da hun inddrager fakta og kommer med løsningsforslag til problemstillingen.

Hun siger “i 2015 viste en rundspørge at 4 ud af 10 tjenere har været udsat for sexchikane” og “vi bør opstille klare retningslinjer for, hvordan vi kan passe på hinanden.” Disse eksempler er logosladet da argumenterne appellerer til modtagerens fornuft.

Siden artiklen er blevet udgivet i politikken, er målgruppen middel aldrene mænd og kvinder, som primært har taget en videregående uddannelse på 3 år eller mere.

I forhold til gallups kompas model ligger de primært hos de moderne fællesskabsorienterede, derudover har de en høj indkomst. På den måde vil modtageren have mulighed for at ændre adfærden i forbindelse med sexisme og sexchikane.

Disse kunne potentielt være personer som har en tæt forbindelse til virksomhederne eller en høj nok stilling til at deres holdning vil blive hørt og dermed have en påvirkning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu