Indholdsfortegnelse
1. Redegør for de sekundære strukturer af α- dendrotoksin, vist i figur 1b, og marker eksempler på disse
2. Angiv, hvordan α- dendrotoksin kan bindes til de spændingsstyrede kaliumkanaler.
3. Argumenter for, at blokeringen af de spændingsstyrede kaliumkanaler kan forlænge depolariseringen af membranen og øge frigivelsen af acetycholin i Synapsen: Inddrag figur 2 og 4.

Opgave 2 - Coffein i drikkevarer
1. Redegør, ved hjælp af figur 2.1a, for adenosins rolle i forbindelse med overførsel af et nervesignal.
- Slangegift:
- Coffein:

Uddrag
1. Redegør for de sekundære strukturer af α- dendrotoksin, vist i figur 1b, og marker eksempler på disse

På figur 1b ses de sekundære strukturer af α- dendrotoksin. De sekundære struktur beskriver områder af polypeptidkæder, hvor aminosyrer, der sidder tæt på hinanden, danner nogle karakteristiske foldninger af kæden.

Derved kan der opstå forskellige struktur, hvoriblandt α- helix er en af dem, som også ses på figuren ovenover: (markeret med blå).

Det der er karakteristisk for α-helix strukturen er at den danner en spiralstruktur ud fra de atomer i aminosyren som danner hydrogenbindinger mellem hinanden.

På figuren ses også en anden strukturtype, et β-foldeblad. (markeret med rød). Denne struktur ligger i områder af peptidkæden i parallelle lag. Derved opstår der hydrogenbindinger mellem CO- og NH-grupper der sidder i lag overfor hinanden.

---

3. Argumenter for, at blokeringen af de spændingsstyrede kaliumkanaler kan forlænge depolariseringen af membranen og øge frigivelsen af acetycholin i Synapsen: Inddrag figur 2 og 4.

Nerveimpulsen også kaldet aksonpotentialet starter når der sker en påvirkning af neuronet der får spændingsstyrede Na+-kanaler i cellemembranen til at åbne sig, og derved lade natriumioner strømme ind.