Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1: SLANGEMODGIFT
1. Redegør for de sekundære strukturer af α- dendrotoksin, vist i figur 1b, og marker eksempler på disse

2. Angiv, hvordan α- dendrotoksin kan bindes til de spændingsstyrede kaliumkanaler.

3. Argumenter for, at blokeringen af de spændingsstyrede kaliumkanaler kan forlænge depolariseringen af membranen og øge frigivelsen af acetycholin i Synapsen: Inddrag figur 2 og 4.

OPGAVE 2 - COFFEIN I DRIKKEVARER
1. Redegør, ved hjælp af figur 2.1a, for adenosins rolle i forbindelse med overførsel af et nervesignal.

2. Giv forslag til, hvorfor Coffein virker opkvikkende. Inddrag figur 2.1b

3. Vis, at der er en lineær sammenhæng mellem arealtallet og coffeinindholdet i standartopløsningen i figur 2.2a

4. Bestem koncentration af Coffein i cola og energidrik ud fra arealtallene i figur 2.2b, og beregn hvor meget energidrik en ung person på 50 kg maksimalt bør indtage pr. dag for ikke at overskide anbefalingerne. Svaret skal angives i mL.

5. Angiv sandsynligheden for, at deres barn kan nedbryde Coffein hurtigt. Begrund dit svar.

Uddrag
På figur 1 ses de sekundære strukturer af α- dendrotoksin. De sekundære struktur beskriver områder af polypeptidkæder, hvor aminosyrer, der sidder tæt på hinanden, danner nogle karakteristiske foldninger af kæden.

Derved kan der opstå forskellige struktur, hvoriblandt α- helix er en af dem, som også ses på figuren ovenover: (markeret med blå).

Det der er karakteristisk for α-helix strukturen er at den danner en spiralstruktur ud fra de atomer i aminosyren som danner hydrogenbindinger mellem hinanden.

På figuren ses også en anden strukturtype, et β-foldeblad. (markeret med rød). Denne struktur ligger i områder af peptidkæden i parallelle lag. Derved opstår der hydrogenbindinger mellem CO- og NH-grupper der sidder i lag overfor hinanden.

---

Spændingsstyrede ionkanaler er proteiner der findes overalt på neuronet. Disse ionkanaler aktiveres når der sker en ændring i spændingsforskellen. K+-kanalerne er nogle af de spændingsstyrede kanaler i neuronet.

Spændingsforskellen mellem indersiden og ydersiden af cellemembranen opretholdes af nogle molekyler såsom K+, Na’ og Cl- samt en række aminosyrer.

På figur 2 fremgår det at aminosyrerne Lysin og Arginin kan binde til et negativt ladet bindingssted uden på k+-kanalerne. Dette skyldes at de to aminosyrer er elektrisk ladet, dvs. at de har en positiv ladet gruppe (H_3 N^+).