Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Slangemodgift
1. Redegør for de sekundære strukturer af -dendrotoksin, vist i figur 1b, og marker eksempler på disse.

2. Angiv, hvordan -dendrotoksin kan bindes til de spændingsstyrede kaliumkanaler

3. Argumenter for, at en blokering af de spændingsstyrede kaliumkanaler kan forlængde depolariseringen af membran og øge frigivelsen af acetylcholin i synapsen. Inddrag figur 2 og 4.

4. Forklar, hvordan bakteriofager kan udvælges ved hjælp af metoden, vist i figur 6. Inddrag en beskrivelse af punkt 1 – 6 i figuren.

5. Diskuter brugen af modgifte udviklet på baggrund af humane antistoffer, i forhold til modgifte udviklet på baggrund af antistoffer fra heste.

Opgave 2: siRNA
1. Beskriv forløbet vist i figur 1.

2. Forklar, hvorfor fx virus eller fedtstoffer anvendes til at få siRNA ind i cellernes cytoplasma.

3. Angiv aminosyrerækkefølgen i det protein, der bliver dannet ud fra mRNA-sekvensen vist figur 1.

4. Angiv basesekvensen i det siRNA, der kan begrænse produktionen af proteinet, som det viste mRNA koder for.

5. Giv forslag til, hvorfor behandlingen omtalt i artiklen skal gentages

Uddrag
Den sorte mamba er en af verdens farligste giftslanger, blandt andet fordi den producerer relativt store mængder gift, og den angriber flere gange i træk.

Der er mange forskellige toksiner i slangegiften, og det menes, at det er cocktaileffekten af de forskellige toksiner, der samlet set gør giften så effektiv.

Et af toksinerne i den sorte mambas gift er proteinet -dendrotoksin. Proteinets struktur kan ses i figur 1b.

---

På figuren 2b er proteinets sekundære strukturer markeret. Den blå kasse viser en α-helix-struktur. Derudover viser den blå kasse β-foldeblade.

Disse sekundære strukturer bliver holdt sammen af hydrogenbindinger mellem N-H og C=0 i peptidkæden.

Desuden ses det, at α-helix gør at aminosyrernes sidegrupper kommer væk fra midten af spiralen.

Ved β-foldeblade er flere af aminosyrekædens stykker parallelt med andre stykker, på denne måde vender sidekæderne skiftevis op og ned fra strukturen.