Skatter, levestandard og teknologisk udvikling | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. I bilag et nævnes en afgift på plastikposer. Illustrer indførelsen af en afgift på plastikposer i et E/U-diagram og forklar virkningen på pris og mængde.

2. Sammenlign på baggrund af bilag 2 de to afgifters fordelingsvirkning.
- Elektricitet, procent af samlet forbrug
- Biler, inkl. Benzin, procent af samlet forbrug
- Konklusion

3. Forklar med inddragelse af relevante beregninger, hvad tallene i bilag 4 viser om udviklingen i levestandarden i Egypten.
- BNP per indbygger
- Indeks per indbygger med 1980 som basisår

4. a. Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Estland i 2018.
- Privatforbrug
- Offentligt forbrug
- Faste investeringer
- Eksport

5. Notat til Mette Frederiksen

Uddrag
I denne opgave, starter jeg med at redegøre for problemet, efterfulgt af virkningen af afgiften på pris og mængde. Den massive plastikforurening i vores farvande er alvorlige.

Otte millioner tons plastik bliver smidt i havet i disse år, hvilket svare til at en skraldevogn tømmer hele sin last ud i havet hvert eneste år.

Det vil stige til 4 skraldevogne i 2050, og det forventes derfor at der er endnu mere plastik end fisk i havet. Det er en trist udvikling, og vi skal derfor helst i gang med at handle.

100.000 havpattedyr og en million dør hvert år på grund af plastforurening. Det er vi mennesker skyld i, og der er derfor nødvendigt, at vi ændrer adfærd.

På trods af, at Danmark plejer at have førertrøjen på hvad gælder miljø, forbød Frankrig sidste år engangsposer af plastik. Forbrugerne skal i stedet bære varerne hjem i genbrugsposer eller papirsposer. En række lande i Asien og Afrika er med på den ide.

---

I tabellen fremgår det, at for den 1. decil, som er de 10% med de laveste indkomster, udgør elektricitet med en procent af indkomstgruppens samlede forbrug på 0,96%.

Af den 10 decils samlede forbrug, udgør elektriciteten kun 0,64%. Elektricitet udgør altså den største procentdel af det samlede forbrug for de indkomstgrupper, der er i 1. decil (0,96%).

Modsat for dem i 10. decil, udgør afgifter på elektricitet den mindste procentdel af det samlede forbrug (0,64).

Dette er den højst givne procentdel samt den laveste, hvilket betyder, at de 8 resterende deciler er fordelt et sted mellem de to yderpunkter.

Det fremgår tydeligt, at det er fordelt på den måde, at afgifter på elektricitet udgør en mindre del, jo højere i indkomstgruppen man er.

I næsten alle indkomstgrupperne stiger procenten i forhold til decilen før dem. Det betyder, at afgifterne på elektricitet er højere og rammer hårdere, jo lavere decil man er i, samt jo lavere indkomst man har.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu