Skatter og levestandard | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. I bilag 1 nævnes en afgift på plastikposer. Illustrer indførelsen af en afgift på plastikposer i et E/U-diagram og forklar virkningen på pris og mængde.

2a. Sammenlign på baggrund af bilag 2 de to afgifters fordelingsvirkning.

2b. Vurder med udgangspunkt i bilag 2 og 3 hvordan statens indtægter påvirkes af en lempelse af bilafgifterne. Inddrag begrebet priselasticitet.

3a. Forklar med inddragelse af relevante beregninger, hvad tallene i bilag 4 viser om udviklingen i levestandarden i Egypten.

b. Vurder hvilken fase i den demografiske transitionsmodel Egypten må forventes at befinde sig i.

4. Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Estland i 2018.

5. a: Diskuter med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 hvilke samfundsøkonomiske udfordringer den teknologiske udvikling giver.

b: Vurder med udgangspunkt i din besvarelse af spørgsmål 5.a. hvilke økonomisk-politiske muligheder Danmark har for at imødegå udfordringerne.

Uddrag
1. I bilag 1 nævnes en afgift på plastikposer. Illustrer indførelsen af en afgift på plastikposer i et E/U-diagram og forklar virkningen på pris og mængde.

- På illustrationen ses der, at udbudskurven rykkes til venstre. Dermed skaber det en ny ligevægtspris med højere pris og lavere mængde.

Lige nu koster plastikposer omkring de 5 kr. kommer til at koste 50 kr.. Det kan betyde at efterspørgslen vil formindskes markant

fordi selvfølgelig ikke vil betale for en plastikpose til 50 kr.. Dvs. at der vil blive produceret en lavere mængde, end produktionsmængden i dag.

2a. Sammenlign på baggrund af bilag 2 de to afgifters fordelingsvirkning.
- I elektricitet ses det tydeligt at forbruget i procent stort set falder. Grunden til forbruget skyldes ift. til deres indkomst.

Folk med højere indkomster har højere forbrug i elektricitet, og dem med lavere indkomster har ikke højt forbrug i elektricitet.

De 10%, som er 1. decil, tjener ikke lige så mange penge, som dem i 10. decil, og det vil så betyde at de i tabellen har et større forbrug i procent.

Hvis man kigger på biler, inkl. benzin, procent af samlet forbrug stiger den for det meste i procent. Så kan man jo tænke sig til, at folk med højt indkomster har nyere og dyrere biler, end folk med lave indkomster.

Dermed har folk med høje indkomster højere forbrug i benzin end dem med lave indkomster. En grundene til det, kan være fordi at deres arbejde ligger længere væk fra hjemmet, eller de generelt benytter bilen mere.

2b. Vurder med udgangspunkt i bilag 2 og 3 hvordan statens indtægter påvirkes af en lempelse af bilafgifterne. Inddrag begrebet priselasticitet.

- Der er ikke mange i Danmarks befolkning der generelt køber dyrer biler, men det kan muligvis ændre sig, når lempelsen er ovre.

Hvis bilafgifterne lempes, kan det muligvis medføre en stigning på efterspørgslen af biler, da flere folk vil komme til at have overskud til at købe dyrere biler.

Ændringen i procentvis pris på bilerne vil forårsage en procentvis ændring, der er større end ændringen i pris, og derfor er det det, der kaldes priselasticitet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu