Skatter, levestandard og teknologisk udvikling

Indholdsfortegnelse
1. I bilag 1 nævnes en afgift på plastikposer. Illustrer indførelsen af en afgift på plastikposer i et E/U-diagram og forklar virkningen på pris og mængde.
2. a. Sammenlign på baggrund af bilag 2 de to afgifters fordelingsvirkning.
2 b. Vurder med udgangspunkt i bilag 2 og 3 hvordan statens indtægter påvirkes af en lempelse af bilafgifterne. Inddrag begrebet priselasticitet.
3. a. Forklar med inddragelse af relevante beregninger, hvad tallene i bilag 4 viser om udviklingen i levestandarden i Egypten.
b. Vurder hvilken fase i den demografiske transitionsmodel Egypten må forventes at befinde sig i.
4. Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Estland i 2018
5. a: Diskuter med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 hvilke samfundsøkonomiske udfordringer den teknologiske udvikling giver.
5 b: Vurder med udgangspunkt i din besvarelse af spørgsmål 5.a. hvilke økonomisk- og politiske muligheder Danmark har for at imødegå udfordringerne.

Uddrag
De økonomiske muligheder Danmark har for at imødegå udfordringerne er, at de via økonomiske muligheder kan pålægge en større moms for de virksomheder, som anvender brug af kunstig intelligens – så de kan være med til at betale en større andel til velfærdsamfundet.

Derudover kan de som er en del af arbejdsstyrken, blive nødsaget til at betale en større andel i skatter, hvis Danmarks velfærdssystem skal blive ved med at fungerer. En skatte strammelse, vil dog medføre at forbrugsefterspørgslen bliver mindre, idet de får mindre penge mellem hænderne.

For at imødegå nogle af de, som bliver arbejdsløse kan staten lave offentlige investeringer, såsom broer, skoler, veje mv. så der på den måde kan komme flere mennesker i arbejde. Danmark burde derfor føre lempelig finanspolitik, for at imødegå nogle af udfordringerne – med fokus på især arbejdsløsheden.

Ved at føre lempelig finanspolitik, vil efterspørgslen i samfundet stige og dette skaber flere arbejdspladser – dog skal arbejdspladserne opstå ved de virksomheder, som ikke benytter sig af kunstig intelligens.

Hvis vi derudover skal have finansieret velfærdssystemet, kunne de virksomheder som anvender kunstigintelligens, betale en større andel i skat - som konsekvensen på den stigende arbejdsløshed samfundet vil få.

En af de politiske tiltag der kan gøres for at imødegå udfordringer, er ved at føre direkte finanspolitik, dette vil være med til at øge BNP og beskæftigelsen.

Dette kunne blandt andet gøres ved at øge de offentlige udgifter, som vil skabe økonomisk vækst og flere i beskæftigelse. Selv ved hjælp af økonomiske- og politiske muligheder er det svært for Danmark, at imødegå alle de udfordringer, som den kunstige intelligens vil medføre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her