Sir Karl Popper vs Thomas Kuhn | Idehistorie

Sir Karl Popper versus Thomas Kuhn

Indledning
Viden er evigt voksende. Som en eksponentiel kurve i matematik og som multiplikationsef-fekten i samfundsfag, kan man følge videnskabens udvikling helt tilbage fra før tidsregnin-gen. Man beskæftiger sig i videnskabsteori med de krav, der stilles til videnskaben. Kravene udvikler sig ad infinitum. Dette er især hændt i det forrige århundrede, hvor den østrigske og adelige filosof Sir Karl Popper og den amerikanske Thomas Kuhn krydsede sine klinger i duel mod hinanden. Den kritiske rationalisme versus paradigmeskifte. I denne opgave re-degøres der for Sir Karl Poppers videnskabsteori med udgangspunkt i det absolut respekti-ve værk "Gisninger og gendrivelser". Derudover redegøres der for Thomas Kuhns svar på kritikken af sin paradigmeteori med udgangspunkt i uddraget fra "paradigmer som fællesin-teresser". Til slut diskuteres der endog også Kuhn og Poppers opfattelser af videnskabelig vækst. Der inddrages selvvalgte eksempler i diskussionen.

Indholdsfortegnelse
- Redegør med udgangspunkt i tekstuddraget fra Karl Poppers tekst ”Gisninger og gendrivelser” for Karl Poppers videnskabsteori.
- Redegør med udgangspunkt i tekstuddraget fra Kuhns tekst ”Paradigmer som fællesinteresser” for Kuhns svar på kritikken af paradigmeteorien.
- Diskuter Popper og Kuhns forskellige opfattelser af videnskabelig vækst. Du skal inddrage selvvalgte eksempler i diskussionen.

Uddrag
Efter at have studeret Freuds psykoanalyse, Marx´ historieteori, Adlers individualpsykologi og den for ham utvivlsomt vigtigste Einstein med relativitetsteorien, udarbejdede Popper sin egen problemformulering. Hans problem var at skelne mellem en egentlig empirisk me-tode og en ikke-empirisk eller endda pseudo-empirisk metode. Sidst nævnte er en metode, der trods påberåb af iagttagelser og forsøg endskønt ikke lever op til de stillede videnskabe-lige standarter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu