Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Novellen begynder i en medias res, da handlingen indtræffer midt i historien, og læseren ikke får en foregående beskrivelse til replikken: “Men saa skynd Dem dog, Jomfru Olsen, siger hun, medens hun staar og tripper i Pernilles smaa, spændebesatte Sko. Klokken er over ni” (s.1, l.1). Denne form for indledning er benyttet for at fange læserens opmærksomhed fra første øjekast samt give en fornemmelse af, at handlingen foregår scenisk. Handlingen i novellen er lineært opbygget. Først følger læseren Marie Holms forberedelse til karnevallet i hjemmet.

Dernæst forløber selve karnevalet, hvor mødet med Hr. Herløv opstår og får en central rolle for novellens omdrejningspunkt. Sidst inddrages læserens i Marie Holms tanker dagen efter karnevallet, hvor skuffelsen indtræffer. Begivenhederne i novellen sker altså i logisk og kronologisk rækkefølge uden flashbacks. Tidsmæssigt strækker historien sig over lidt under et døgn. Denne lineære opbygning er til fordel for at skabe kontinuitet i læsningen. Dette virkemiddel er både med til at fremhæve historien som værende realistisk, men den bratte begyndelse har også den effekt, at Marie Holms glædelige forventninger til karnevallet kommer i fokus fra start. Fortælleren er en skjult alvidende tredjepersonsfortæller.

Dette skyldes, at fortælleren ikke selv er en person i teksten og heller ikke er fremtrædende med diverse kommentarer. Fortælleren har dog især adgang til Marie Holms tanker, samt dele af Hr. Herløvs tanker. I novellen refereres deres tanker kun udvalgte steder. Måden, hvorpå tankerefaraterne opstilles, antyder, at fortællerens perspektiv primært er knyttet til Marie Holm. Denne slags fortæller bevirker, at læseren gives indsigt i personernes indre følelser.

Det faktum, at fortælleren er skjult, bevirker en mere objektiv opfattelse. Det er ikke fortælleren, der er i centrum, men derimod karakterenes dialoger og tankereferater, der skal give indsigt i novellen. Novellen udspiller sig derudover i overvejende sceniske sekvenser. Dette skyldes, at handlingen sker omtrent i samme tempo, som det læses i teksten. Dette understøttes af novellens mange replikker. Eksempelvis indledes novellen sågar med en replik: “Men saa skynd Dem dog, Jomfru Olsen, siger hun (...)” (s.1, l.1). Der viser sig dog også enkelte panoramiske glimt. Dette sker i forbindelse med diverse spring i tiden, hvilke sammenfatter begivenhederne i novellen, eksempelvis da der sker et skift fra morgen til eftermiddag. Disse enkelte panoramiske sekvenser er med til at fremstå novellen mere overskuelig, da læseren orienteres om, hvor handlingen udspiller sig.