Samfundsøkonomiske mål | Samfundsfag

Samfundsøkonomiske mål er ”projekter” som regeringer vil forsøge at løse, hvor alle mål kræver en form for økonomisk kapital.

Indholdsfortegnelse
De økonomiske mål for Danmark i øjeblikket er:
• Fuld beskæftigelse
• Balance på valutaregnskabet
• Rimelig social fordeling af goderne
• Hensyn til miljøet og ressourcerne
• Stigning i produktionen
• Stabile priser

Målkonflikter

Uddrag
• Fuld beskæftigelse
Handler grundlæggende om at afskaffe arbejdsløshed, ved at skabe flere arbejdspladser. Det vil aldrig kunne lade sig gøre at arbejdsløsheden går i 0% for der vil at tid være nogle som er ved at skifte arbejde og de tæller også med som arbejdsløse. Men hvis tallet ligger på omkring 3-4 % siges det at samfundet er i fuld beskæftigelse.

---

Et eksempel er vis vi lader produktionen stige. Det vil ofte betyde en stigende forurening som strider i målet om at tage hensyn til miljøet og ressourcerne. Desuden vil de mennesker, som kommer i arbejde, få råd til at købe flere varer. En del af disse varer vil være udenlandske, så importen vil stige. Dette betyder flere valutaudgifter, hvilket er skidt for betalingsbalancen.

Derfor kan det konkluderes at de samfundsøkonomiske mål som udgangspunkt ikke alle kan løses på samme tid selvom det vil gøre de fleste glade. Derfor handler det for politikerne om at prioritere. Og hvordan rækkefølges bestemmes, er der ingen skabelon for.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her