Forskellige mål for et lands udviklingsgrad

Uddrag
Den første vigtige forudsætning er råstoffer. Råstoffer i form af kul til stålindustriens højovne var en forudsætning for, at den engelske industrialisering kunne finde sted, og desuden bliver andre råstoffer som kobber, jern, kalk og ler benyttet byggeri. En god og solid infrastruktur er også meget vigtig, for uden dette, kan hverken råstoffer eller varer blive transporteret rundt, og så kan en industrialisering ikke finde sted. Følgende ting er en vigtig forudsætning for udvikling af et land: jernbaner, lufthavne, ordentlige veje og et el-net og olie-net til at transportere energi rundt. Dette er dog kun hvad man kalder den fysiske infrastruktur, men der skal også være ordentlig infrastruktur i form af bla. bankvæsen, sundhedssektor og uddannelsessystem

Få adgang til hele opgaven