Sætningsanalyse i AP | Noter

Indholdsfortegnelse
Sprog syntaks:
- O= verballed
- X = subjekt
- Fx “1.g er startet i gymnasiet”
- NEXUS
- Man må kalde det en sætning, når der er et verballed og et subjekt. Et led kan være mere end et ord!
Direkte objekt - Δ
Indirekte objekt - □
Subjektsprædikat Ⓧ
Objektsprædikat - Cirkel med trekant
Direkte objekt eller subjektsprædikat
Adverbialer = 〰〰
Konjunktional = K
Helsætningsanalyse
Hovedsætning
Ledsætninger
Simple og komplicerede sætninger
Hovedsætning eller ledsætning?
“Ikke”- prøven
Ledsætningers funktion
- Som subjekt
- Som subjektsprædikat
- Som direkte objekt
- Som adverbialled
- Fx som et underled (en relativsætning med “som” eller “der”).
1.) De sætninger, henviser os tilbage til subjektet.
Forskel på ordklasser og led
Infinit og finit verber
- Jeg har købt en computer
- Sammenlign:
Reglen for ligge/lægge
Transitive og intransitive verber
- Kopulative verberⓍ
Artikler
Substantivernes kendetegn
Proprier
- Aktiv og passiv sætninger
Adjektiver
Adjektivers bøjning
Adverbium = biord
Forskel på adjektiver og adverbier
- Forbryderens sprog
- Pronominer - stedord
- Subjekt
- Som andet end subjekt
- Possessive pronominer - ejestedord
Hans eller sin
Konjunktioner
- Konjunktioner der udgør en hovedsætning:
- Eksempler
Numeralier
Interjektioner
Præpositioner
Stilistik
Nominalstil og Verbalstil
Semantik
- Denotation og konnotation
Skrift - og talesprog
“Vippen”
Bagvægt
Forvægt
Kort øvelse med forvægt og bagvægt
- Forvægt:
- Bagvægt:
Hypotaxe og parataxe
Kommunikation: Det retoriske pentagon ind i sproget s. 149 - 166
Ciceros pentagram
De seks elementer
Genrer
- Eksempler på de 3 hovedgenrer fra faget dansk:
- Eksempler på genrer:
- Film
- Øvelse på retoriske pentagon

Uddrag
X = subjekt (grundled) O = verballed (udsagnsled) = sætning
Sprog syntaks: Regler for et sprog. Hvordan man sætter ord og led sammen til sætninger.

O= verballed
- Handling i en sætning
- Ofte med et “jeg” foran
Fx “Jeg er startet i 1.g på gymnasiet”
o - o X = subjekt
- Den/det, der gør noget i sætningen
- Spørg hvem eller hvad
Fx “1.g er startet i gymnasiet” x

Nexus er en sætnings knudepunkt - Et subjekt og et verballed danner tilsammen nexus
- “1.g er startet i gymnasiet”
- x o - o
- NEXUS

Man må kalde det en sætning, når der er et verballed og et subjekt. Et led kan være mere end et ord! F.eks jeg er startet i skole.

Det er ret upraktisk, at det regner i dag (x) o --------x----------
X i parentes er et midlertidigt subjekt, da sætningen er den “officielle” subjekt, men også et led.

Direkte objekt - Δ
Et genstandsled, er det, der bliver udsat for noget. Det er et led, som er en genstand for en handling. Man kan finde det ved at spørge “Hvem eller hvad + subjekt og verballed”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu