Sætningsanalyse | Noter Engelsk

Indledning
En sætning består af ord, som kan opdeles i forskellige ordklasser. Ønskes en given sætning analyseret, kan vi imidlertid også dele sætningen op i sætningsled.

Sætningsled kan være enkelte ord, flere ord samt hele ledsætninger, der sammen udgør sprogets syntaks.1

På de fleste sprog er det tilstrækkeligt og dækkende at anvende de i alt 7 ledtyper, som vi i dette kapitel vil gennemgå.

Indholdsfortegnelse
1. Introduktion
2. Subjekt, grundled
3. Verballed, udsagnsled
4. Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled
5. Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled
6. Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled
7. Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled
8. Adverbialled, biled
9. Hovedsætning og ledsætning

Uddrag
Men hvilke ordklasser kan så optræde i hvilke led? Dette kan du få et overblik over i tabellen herunder. Oversigten er ikke udtømmende, men angiver typiske forekomster af ordklasser i forskellige ledtyper.

---

Subjektet i en sætning kan findes ved at spørge hvem eller hvad, der udfører handling, eller hvem der sker noget med. Subjektet står i nominativ.

I aktive sætninger angiver subjektet fx den, der udfører handlingen. I passive sætninger angiver subjektet den, der sker noget med.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu