Romantik & Nationalromantik i 1800-tallet | Noter DHO

Indholdsfortegnelse
Om romantik og nationalromantik i 1800-tallet
- Dansk-historie-forløb – Nationalisme

1800-1870: Romantikken

En kaotisk tidsalder

Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokrati

Nationalromantikken i Danmark
- Nationalsange

Skrivestil og sprog

Uddrag
Når noget er romantisk, tænker man måske på en middag for to med stearinlys og dæmpet musik. I litteraturhistorisk sammenhæng har begrebet 'romantik' en lidt anden klang, om end den moderne læsers fornemmelse for, at det har noget med følelse og kærlighed at gøre, ikke er helt ved siden af.

Begrebet romantikken er en betegnelse for en litteraturhistorisk periode, der strækker sig fra cirka 1800 til hen over midten af 1800-tallet.

De litterære værker i denne periode har en række fællestræk. De er alle gennemsyret af en livsforståelse, der bygger på den filosofiske retning idealisme, der har sit udspring i Tyskland i slutningen af 1700-tallet.

Som en reaktion på oplysningstidens fokus på fornuft og logik dyrker de romantiske værker de store følelser, kærligheden, fantasien, længslen, intuitionen, musikken, kunsten – alle som en vej til at finde ind til en dybere og højere mening med tilværelsen.

Ofte søger forfatterne ud i naturen for at søge inspiration – og for at opleve tilværelsens store mysterium. I den romantiske litteratur ses det derfor ofte, at fortælleren spejler sine tanker og følelser i naturen.

Forfatterne har i denne periode en opfattelse af sig selv som særligt indviede personer, 'romantiske genier', hvis højeste mål er at viderebringe deres indsigt om verden til andre mennesker.

Romantikken er en samlebetegnelse for en række strømninger inden for kunst og litteratur, og der findes mange varianter af begrebet. De følgende sider introducerer særligt til begrebet nationalromantik.

---

I tiden omkring år 1800 var der opbrud i Europa. Den industrielle revolution, som tog sin begyndelse i England midt i 1700-tallet, havde spredt sig til flere andre lande.

Det betød voldsomme ændringer i menneskers måde at leve og arbejde på. Udviklingen i det politiske liv rundt om i Europa var kun med til at forøge oplevelsen af usikkerhed og kaos.

Den franske revolution i 1789, der var et resultat af Oplysningstidens drømme om frihed og lighed, endte i blodbad. Diktatoren Napoleon tog magten og kronede sig selv som kejser.

Magthaverne rundt om i Europa reagerede med frygt, så de små skridt mod forbedringer af flertallets vilkår blev stoppet, og mange steder, herunder Danmark, blev ytringsfriheden begrænset ved igen at stramme censuren.

Tiden efter den franske revolution bragte altså uro i det politiske og sociale liv, og mange af de europæiske lande kom i krig med hinanden i de følgende år.

Dette førte til, at kongerne i de forskellige lande forsøgte at skabe en bevidsthed om grænser og en national kultur, sådan at befolkningerne ville opleve en fællesskabsfølelse for landet.

På den måde opstod ideen om det nationale. Man fik altså en forestilling om, at de nationale kulturer, staten, kirken og folket skulle dyrkes og beskyttes mod det fremmede.

Danmark forsøgte at forholde sig neutralt i forhold til de krige, der blev udkæmpet omkring år 1800, men kunne til sidst ikke undgå at blive draget ind i Napoleons krige på fransk side mod England.

I denne krig led Danmark store nederlag. I 1801 tabte Danmark det berømte søslag, som kaldes "Slaget på Reden". Senere i 1807 kom englænderne tilbage og sønderbombede København og stjal den danske flåde.

Krigen mod England medførte stor ustabilitet i landet med høj inflation, så prisen på varer steg og steg. I 1813 var landet økonomisk set så udmarvet af krigen, at kongen, Frederik d. 6., måtte erklære den danske stat bankerot.

Der var simpelthen ikke flere penge i kassen. Der var ikke andet at gøre for Danmark end at give op, og i 1814 underskrev kongen en fredstraktat, som indebar, at Danmark mistede Norge til Sverige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu