Roden | Analyse | Martin A. Hansen

Indledning
Generationsskifte kan være svært i familier. Lige pludselig at skulle tage ansvar for dem, som har taget ansvar for én hele sit liv. Dette afspejles i ”Roden”, en novelle af Martin A. Hansen fra 1953.

Den blev udgivet i 1955 i novellesamlingen Konkylien. Jeg har valgt at analysere teksten og at tage udgangspunkt i den nykritiske samt den læserorienteret læsemetode.

”Roden” handler om sønnen Espen og hans far. Novellen fortæller om forholdet mellem dem, og hvordan det ændres i takt med at faren ældes. Faren skal fælde poppeltræet i haven, men han får ondt i hjertet, og må derfor give øksen videre til sin søn, Espen.

Indholdsfortegnelse
Den læserorienteret læsning af ”Roden”
Anslag
Præsentation
Uddybning
Point of no return
Konfliktoptrapning, klimaks og udtoning
Hvorfor bliver Espen ”mør i ryggen” af det hårde arbejde?
Hvordan kan det være, at sønnen er på flugt?
Hvad ligger til grund for, at poppeltræet skal fældes?
Hvad ligger til grund for, at faren har svært ved at give øksen videre til sønnen?
Hvorfor gør sønnen ikke noget, da faren får ondt i hjertet?
Den nykritiske læsning af ”Roden”
Refleksioner over valg af læsemetoder

Uddrag
Det sjette lag er fortællerholdningens lag, hvor man her fortolker symboler samt temaet om teksten.

I ”Roden” er der mange symboler; Poppeltræet er et symbol på barndommen, Espens barndom.

Espen skal til at tage ansvar for familien, da hans barndom nu er slut, og træet bliver derfor fældet. I forbindelse med fældningen af poppeltræet, bliver øksen nævnt.

Øksen er et symbol på det ansvar som faren giver videre til sin søn. Faren lader Espen tage øksen og lader ham komme til, for nu er hans tur i rækken til at tage ansvar.

Det er dog ikke med sin gode vilje, at han giver øksen videre til Espen, hvilket kan være et tegn på, at han har svært ved at acceptere at han må skal videregive det store ansvar der er for familien.

Generationsskiftet der går fra far til søn, fra barn til voksen, alt dette symboliserer øksen. På side 1, linje 25 bliver der nævnt et blad, som ligner en lille barneskelethånd.

Dette kan også symbolisere barndommen, som nu er ved at være ovre. Barndommen er ved at dø ud, og voksenlivet begynder.

Poppeltræets rødder er friske, står der på side 3, linje 39, hvilket symboliserer, at det er sønnens tid til at tage over for faren, og at han har kvaliteterne til det.

Derudover er navnet Espen også et symbol, da det indeholder ”esp”, som ligger tæt op mod ”asp”, hvilket er et træ inden for poppelslægten.

I det syvende og sidste lag af lagmodellen kommer tema og fortolkning, det er nemlig det livsbilledlige lag.

Novellen ”Roden” beskriver generationsskiftet i livet. I starten af novellen er faren ham som skal føre øksen, men efterhånden som vi kommer længere mod novellens slutningen, er det Espen som skal tage ansvar for familien og dem som har båret ham.

Udover det vigtigste tema, generationsskiftet, kan temaerne være krig, død og familieforhold. Men som sagt er hovedtematikken generationsskifte; overgangen fra barn til voksen. Generationsskiftet kan vi tolke ud fra modstillingen mellem Espen og faren.

Faren er landmand og vant til hårdt arbejde. Espen derimod er veluddannet og bliver ”mør i ryggen” af at fældet træet.

Den modstilling viser, at Espen har brudt med familietraditionerne, og altså ikke viderefører faren gård.

Dermed bliver Espen et symbol på den nye livsform, hvor man får uddannelse og flytter fra landet til byen, og faren bliver et symbol på den gamle livsform, hvor man lever på landet af sine afgrøder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu