Indledning
Agerhønen er en novelle, skrevet af forfatteren Martin A. Hansen. Novellen blev udgivet i 1947, kort efter 2. verdenskrig. Forfatteren Martin A.

Hansen, blev født som husmandssøn i en landsby ved Køge, hvor han senere uddannede sig til lærer. Han var en kristen mand, som særligt blev en af de vigtigste forfattere i efterkrigstiden.

I denne novelle bliver en fattig familie under 2. verdenskrig beskrevet. Vinteren er på vej, der er ikke meget mad tilbage og familien nærmer sig sultegrænsen.

Novellen starter in media res, eftersom vi bliver kastet direkte ind i handlingen. Selve novellen er bygget op som et lineært forløb, hvor vi heraf har en begyndelse, en midte og en slutning.

Uddrag
Det fysiske og sociale miljø i huset er kendetegnet af fattigdom og håbløshed. Familiens hus er tydeligt præget af den fattigdom som er til stede.

Huset bliver beskrevet som et ”beskedent hus, hvor der var noget i vejen” (s.1 l. 30). Denne beskrivelse fortæller noget om at huset måske ikke er i bedste stand, beskrevet på en forholdsvis pæn måde.

Husets stand beskrives også yderligere senere i novellen ” Lygten stod og pegede paa Møblernes slidte Steder og Tapetets Pletter. Den viste alle Fejl frem.

Gjorde de smalle Ansigters Skrift nem at læse. Det haarde Lys gjorde alting ringe, ogsaa Sjælene, som savnede Olie til deres Lamper” (s.1 l. 56-60).

Derfor konkluderer fortælleren også, at de lever i ”en meget pæn Fattigdom” (s.1 l.80). Kommentaren er ironisk, fordi novellen viser os, at deres fattigdom på ingen måde er pæn. Den er hård og brutal, selvom familien forsøger at holde facaden.

I ”Agerhønen” er det sociale miljø tæt forbundet til det fysiske miljø, fordi familiens fattigdom placerer dem i samfundets underklasse.