Rentabilitetsanalyse af REMA 1000 | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
I skal I grupper lave en rentabilitetsanalyse af REMA 1000.
Regnskaberne kan I finde på Navne, numre og erhverv (NNE) eller via CVR registret.
Alt skal samles i et Word dokument, der uploades i Lectio og udskrives. Som hjælp har jeg lavet en Excel skabelon (hjælpeskema), I kan bruge. Materialet ligger i mappen ”Rentabilitetsanalyse af REMA 1000”.

Indholdsfortegnelse
1. Find i årsrapporterne for REMA 1000 nedenstående oplysningerne for 2014, 2015 og 2016 eller nyere tal:
2. Beregn følgende nøgletal:
3. Find i ledelsesberetningerne for virksomheden for de seneste 3 regnskabsår eksempler på forhold, der kan have påvirket de beregnede nøgletal i spørgsmål 2 – specielt overskudsgraden (indtægter og omkostninger) og aktivernes omsætningshastighed (Nettoomsætning og investeringer/aktiver).
4. Analyser de beregnede nøgletal. Inddrag forklaringerne fra spørgsmål 3.
Afkastningsgraden (AG):
Overskudsgraden (OG):
Aktivernes omsætningshastighed (AOH):
Gældsrenten:
Egenkapitalens forrentning (EKF):
Gearing:
Konklusion:

Uddrag
Afkastningsgraden (AG):
Rentabiliteten er forbedret i perioden, da AG er steget fra 8,6% i 2014 til 9,9% i 2016, dvs. en stigning på 9,9-8,6=1,3 procentpoint eller ca. 1,3*100%8,6=15%. AG ligger derfor på et fint niveau i 2016 sammenlignet med en markedsrente på 3 – 4%, plus et risikotillæg.

Overskudsgraden (OG):
Virksomhedens indtjeningsevne er forbedret i perioden, da OG er steget fra 1,9% i 2014 til 2,4% i 2016, dvs. en stigning på 2,4-1,9=0,5 procentpoint eller ca. 0,5*100/1,9=26%. Den stigende OG har påvirket AG positivt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu