REMA 1000 Danmark AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for (3 artikler og et uddrag af ledelsesberetningen), hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i REMA 1000 Danmark A/S.

1.2 (15%)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gearingen har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2017 til 2019.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan REMA 1000 Danmark A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2019, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Analyser ved brug af bilagsmaterialet samt Ashridges model for CSR, hvilke CSR-aktiviteter REMA 1000 anvender

Opgave 2
Kalkulation

2.1 (5 %)
Beregn kostprisen i kr. for hele partiet og 1 stk. frugtpresser.

2.2 (5 %)
Beregn bruttofortjenesten og bruttoavanceprocenten for hele partiet og 1 stk. frugtpresser.

2.3 (5 %)
Virksomhedens nye salgschef Line Lind mener, at sælgerne vil blive mere motiveret, hvis der indføres en salgsbonus. Line Lind agter at indføre en salgsbonus på 8% pr solgt eksemplar.

2.4 (5 %)
Redegør for om reklameomkostninger er en variabel omkostning eller en kapacitetsomkostning.

Opgave 3
Indtjening og likviditet

3.1 (10 %)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave 4
Virksomhedens rapportering

4.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Madsen Møbler A/S for 2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.2 (5 %)
Opstil en balance for Madsen Møbler A/S pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for (3 artikler og et uddrag af ledelsesberetningen), hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i REMA 1000 Danmark A/S.

Rema 1000 har i 2018 haft stor fokus på udviklingen af deres koncept samt sortiment, hvor de også har øget antallet af produkter på mange af deres fokusområder med 6%.

Herudover har de også indgået mange nye samarbejde med bl.a. Danmarks største producent frilandsgrise, strategiske samarbejde med DBU og indgået over 500 lokale sponsorater.

Rema 1000 har desuden indgået et samarbejde med Gram Slot, hvor man har købt 3 gårde. Her er produktkapiciteten desuden fuldt udnyttet.

Et andet sted, hvor man har lagt fokus, er ved måltidskasser, hvor væksten fortsat er meget høj. Derfor er omsætningen stadig stigende, dog har det også medført kapicitesudfordringer.

Grundet dette, har man derfor også investeret store summer i bl.a. nye lagerstyringer, nyt køle/frost lager og en ny etablering af en ferskvareterminal.

En anden ny investering skal man finde ved deres genanvendelige plastik, hvor Rema 1000 har lavet et samarbejde med Færch, som også er en del af deres nye vækstplan.

Deres stigning i omsætningen sker også efter deres åbning af 17 nye fysiske butikker rundt i landet. Udover det, har man også oplevet meget positiv fremgang efter nedlukningen af Kiwi, dog har man også satset stor på bæredygtighed.

Måden, at Rema 1000 har oplevet den store succes, skyldes bl.a. også deres forretningsplan, hvor de bygger på, at hver butik styres af en selvstændig købmand med en satsning på decentralisering.

Noget andet de også fokusere på er, at det hele skal gøres så enkelt som muligt. Til sidst er er der jagt på de små marginaler, hvor de har stor fokus på, hvordan der bedst muligt kan skabes overskud.

1.2 (15%)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
Som det kan ses ud fra bilagene, kan det ses, at nettoomsætningen er steget med 14% fra basisåret

hvilket stemmer meget godt overens med deres mange nye samarbejde og deres nye strategiske plan, hvor de har haft fokus på mange nye produkter, som er med til at give et positivt præg til væksten.

udover det, har deres nye åbning af deres 17 nye butikker også været med til øge deres omsætning gevaldigt. Udover det, hjalp det utrolig meget på udviklingen i omsætningen, da deres store konkurrent, Kiwi også valgte at lukke ned.

Derfor er deres vareforbrug også steget med 14% idet, at de skal indkøbe flere varer i takt med flere åbninger og flere lanceringer af flere produkter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu