REMA 1000 Danmark AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i REMA 1000 Danmark A/S.

1.2 Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2018 til 2020 ved hjælp af de fundne forhold.

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2018 til 2020.

1.4 Forklar, hvordan udviklingen i gearingen har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2018 til 2020.

1.5 Forklar, hvordan REMA 1000 Danmark A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2020, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 Analyser ved brug af bilagsmaterialet samt Ashridges model for CSR, hvilke CSR-aktiviteter REMA 1000 anvender.

Opgave 2
2.1 Beregn kostprisen i kr. for hele partiet og 1 stk. frugtpresser.

2.2 Beregn bruttofortjenesten og bruttoavanceprocenten for hele partiet og 1 stk. frugtpresser.

2.3 Vurder, hvor stort partiet så skal være, så virksomheden ikke taber på at tilbyde sælgerne en salgsbonus på 8%

2.4 Redegør for om reklameomkostninger er en variabel omkostning eller en kapacitetsomkostning.

Opgave 3

3.1 Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene

3.2 Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

3.3 Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave 4
4.1 Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Madsen Møbler A/S for 2019.

4.2 Opstil en balance for Madsen Møbler A/S pr. 31.12.2019.

Uddrag
1.1 Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i REMA 1000 Danmark A/S.

REMA 1000 har været i en god udvikling. Med stigende efterspørgsel fra eksportmarkederne de seneste år, hvilket har givet dem stigende afsætning, som hæver deres omsætning.

Dette har derfor ført til stigende tilgodehavender fra salg, hvilket er positiv for REMA 1000. Covid-19 pandemien har været god ved REMA 1000, da de er en af de virksomheder der ikke blev lukket ned.

Grundet hjemmearbejde, lukkede restauranter og ekstremt reduceret grænsehandel, har de oplevet ekstraordinært høje salgstal i perioden. De høje salgstal påvirker vareforbruget, da der skal bruges flere varer.

REMA 1000 udvider deres sortiment i 2019, hvor de oplever deres produkter i god vækst, hvilket også påvirker vareforbruget.

Den ekstreme vækst har dog også medført kapacitetsudfordringer for virksomheden. Af den grund kan det være nødvendigt for dem at investere i flere anlægsaktiver, hvilket de også gjorde i 2018, for at fortsætte deres ambitiøse vækstplaner.

Dette påvirkede varelageret, som ligger under aktiverne. De forskellige investeringer, blandt andet bygning af nye butikker, har dog været dyrere end de forventede, hvilket påvirker passiverne og deres omkostninger, da de har brugt flere penge end planlagt.

REMA 1000’s konkurrenter er også kommet på banen, hvor især LIDL og Netto fortager forskellige tiltag for at sætte gang i deres salg.

Fra REMA 1000’s side kan det derfor være nødvendigt at sætte endnu mere i gang, for at følge med blandt konkurrenterne, dette kan dog påvirke omkostningerne i en periode, og kan kræve mere finansiering.

REMA 1000 indgået forskellige sponsorater for at hive flere kunder til sig, for at hæve indtægterne, men i form af at de giver sponsorater påvirker det også deres omkostninger.

1.2 Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2018 til 2020 ved hjælp af de fundne forhold.

Som skrevet ovenfor havde REMA 1000 rigtigt høje salgstal i perioden, hvilket også afspejler sig indekstallene.

Omsætningen er steget til indeks 120, og samtidig er vareforbruget steget til indeks 119, hvilket giver meget god mening, da hævet salg medfører større vareforbrug.

Det stigende salg medfører også flere omkostninger, hvilket er årsagen til at alle omkostninger også er steget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu