REMA 1000 Danmark | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for (3 artikler og et uddrag af ledelsesberetningen), hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i REMA 1000 Danmark A/S.

1.2 (15%)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2018 til 2020 ved hjælp af de fundne forhold.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2018 til 2020.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gearingen har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2018 til 2020.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan REMA 1000 Danmark A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2020, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Analyser ved brug af bilagsmaterialet samt Ashridges model for CSR, hvilke CSR-aktiviteter REMA 1000 anvender.

Opgave 2
Kalkulation

Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (5 %)
Beregn kostprisen i kr. for hele partiet og 1 stk. frugtpresser.


2.2 (5 %)
Beregn bruttofortjenesten og bruttoavanceprocenten for hele partiet og 1 stk. frugtpresser.


2.3 (5 %)
Virksomhedens nye salgschef Line Lind mener, at sælgerne vil blive mere motiveret, hvis der indføres en salgsbonus. Line Lind agter at indføre en salgsbonus på 8% pr solgt eksemplar.

2.4 (5 %)
Redegør for om reklameomkostninger er en variabel omkostning eller en kapacitetsomkostning.

Opgave 3
Indtjening og likviditet

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (10 %)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.


3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.


3.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave 4
Virksomhedens rapportering

Spørgsmål 4.1 - 4.2
4.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Madsen Møbler A/S for 2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.2 (5 %)
Opstil en balance for Madsen Møbler A/S pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

Uddrag
REMA 1000 Danmark A/S’ primære aktivitet består i at være franchisegiver for selvstændige franchisekøbmænd tilknyttet REMA 1000 kæden i Danmark.

REMA 1000 Danmark A/S har følgende datterselskaber, Reitan Distribution A/S, REMA Etablering A/S og REMA Danmark Butik ApS.

REMA 1000 Danmark A/S varetager REMA 1000 kædens fælles IT- og regnskabsfunktion, samt indkøb, marketing og driftssupport.

Selskabet håndterer ligeledes inventar og indretning af kædens butikker, og er lejetager i samtlige butikslejemål.

Reitan Distribution A/S fungerer som grossist for discountkæden REMA 1000, og conveniencekæderne 7-eleven, Cirkle K, Q8 og OK Plus, samt Arctic Import.

REMA 1000 Butik ApS varetager kortvarig drift af egne butikker og formidler overdragelse af butikker tilknyttet REMA 1000 kæden samt besidder kapitalandele i Vigo.dk ApS.

REMA Etablering A/S forestår via datterselskaber primært udviklingen af nye REMA 1000 butikker, samt besidder et antal butiksejendomme, hvorfra der drives REMA 1000 butikker. Desuden indgår koncernens centrallager i ejendomsporteføljen.

Koncernen havde i 2019 en omsætning på 19.889 mio. kr., hvoraf 16.762 mio. kr. kommer fra REMA 1000 kædens detailomsætning, og den resterende del primært kommer fra omsætning til andre kæder gennem Reitan Distribution A/S.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu