Rema1000 | Analyse

Opgavebeskrivelse
Rema 1000 (Rema for Reitan Mat, 1000 for varer) er en international discountkæde med over 800 butikker i Danmark og Norge.

Kæden ejes af Reitangruppen og havde i slutningen af 2015 en markedsandel på ca. 10%. I Remas første år var der 500-600 varenumre, men sortimentet var for smalt til at dække kundernes behov.

I 1980 øgedes med 1.000 varer og navnet blev REMA 1000. REMA 1000 har i dag op til 2.600 varenumre i butikkerne, hvilket er et større udvalg end fx Nettos 1.800.

Alle Rema 1000 butikker drives i dag på franchisebasis. Det betyder, at købmanden i den enkelte REMA 1000 butik er selvstændig og står med hele ansvaret for butikken.

I Danmark arbejder der omkring 8.000 medarbejdere i Rema1000 butikkerne over hele landet.

Hvert år ansætter Rema1000 elever i deres butikker rundt omkring i Danmark. Men det er ikke kun detailelever - af og til ansættes også kontorelever og økonomielever.

Indholdsfortegnelse
Opgavebeskrivelse:
Opgave 1
a) Opstil en eksponentiel funktion f(x) som beskriver dette: f(x) = b • ax hvor f(x) er omsætningen og x er år efter 2017.

b) Hvor meget vil Rema1000 omsætte for i 2020, hvis udviklingen på 7% fortsætter?

c) Hvornår kan Rema1000 forvente at omsætningen er på 27.000 mio. kr.? Hvorfor skal vi være kritiske over dette resultat?

d) Hvor lang tid vil der gå før omsætningen er fordoblet?

Opgave 2
a) Bestem en eksponentiel funktion ud fra en eksponentiel regression (brug regressionsværktøjet i bogen).

b) Rema1000 antager at denne udvikling fortsætter: Hvor mange varer sælger de af denne varekategori i det 5. år?

Opgave 3
a) Forklar udviklingen mellem pris og antal solgte styk (ingen beregninger behøves)

b) Bestem en potens funktion g(x) (bestem a og b), som går igennem disse to punkter.

c) Hvor mange vil de sælge hvis de sætter prisen til 18,- kr.?

Opgave 4
a) Gør rede for begreberne observation og hyppighed.

b) Gør rede for begreberne stikprøve og population.

c) Bestem typetallet og gennemsnittet.

d) Bestem frekvensen til de forskellige observationer.

e) Bestem den summerede frekvens til de forskellige observationer.

f) Hvor mange procent handler 3 gange om ugen i Rema1000?

g) Hvor mange procent handler 4 gange om ugen eller der under i Rema1000?

Uddrag
Opgave 1
Rema1000 er i 2017 den 32. største virksomhed i Danmark målt på omsætningen.

I 2017 har Rema1000 en omsætning på 15.795 mio. kr. hvilket er en stigning på 7% i forhold til året før.

Rema 1000 forventer at følge denne udvikling med at omsætningen vokser med 7% pr. år.

a) Opstil en eksponentiel funktion f(x) som beskriver dette: f(x) = b • ax hvor f(x) er omsætningen og x er år efter 2017.

---

b) Rema1000 antager at denne udvikling fortsætter: Hvor mange varer sælger de af denne varekategori i det 5. år?

For at finde frem til hvor mange varer Rema1000 sælger af samme varekategori i det 5. år, anvender jeg regressionsværktøjet i bogen.

Jeg arbejder videre på funktionen fra tidligere opgave, hvor jeg opsætter en eksponentiel model. I denne indsætter jeg 5 på x’ets plads, og y beregnes:

Konkluderende vil Rema1000 sælge ca. 13500 varer af denne varekategori i det 5. år.

Opgave 3
I en bestem Rema-butik har de lavet et forsøg ved at ændre på prisen på en varer.

De har fundet ud af, at når de sætter prisen på 10,- kr., så sælger de 315 styk på en måned, mens når de sætter prisen på 25,- kr. så sælger de 200 styk på en måned

---

a) Forklar udviklingen mellem pris og antal solgte styk (ingen beregninger behøves)

Når prisen er 10 kr., sælger butikken flere varer end når prisen er 25 kr. Dog får butikken naturligvis en større fortjeneste når prisen er højere.

For nogle virksomheder, har det større betydning at få ryddet ud i sortimentet, end at få en højere fortjeneste. Dette skyldes, at dyrere varer typisk alligevel bliver sat ned pga. f.eks. udløbsdato.

Hvis dette er tilfældet, mister virksomheden fortjeneste på de dyre varer, og har i det lange løb tabt en masse penge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu