Regulering af markedskræfterne | DIO

Indholdsfortegnelse
Opgave 1a:
Kilde:
1) Opstil Roosevelts og Hoovers forskellige økonomiske politik over for hinanden

2) Hvad er de vigtigste uenigheder imellem dem?

3) Find tallene fra i går (Historical Statistics of the United States (uddrag)) og vis så vidt

4) Diskuter fordele og ulemper ved Roosevelts og Hoovers politik

Opgave 1b:
1) Forklar, hvordan Roosevelts økonomiske politik kommer til udtryk i radiotalen "On Drought Conditions" (pdf)

2) Find eksempler fra talen på, at Roosevelt argumenterer imod den økonomiske politik, som bl.a. Hoover repræsenterede

Uddrag
1) Opstil Roosevelts og Hoovers forskellige økonomiske politik over for hinanden
• Roosevelt fokuserede på, hvad historikere omtaler som "3 R'erne":

lettelse for arbejdsløse og fattige, genopretning af økonomien tilbage til normale niveauer og reform af det finansielle system for at forhindre en gentagen depression.

• Hoovers politikker er hvor regering, erhvervsliv og arbejdskraft arbejdede sammen for at opnå økonomisk velstand, men han modsatte sig generelt en direkte rolle for den føderale regering i økonomien.

Hoover søgte at løse en igangværende gård krise og underskrev Agricultural Marketing Act fra 1929.

2) Hvad er de vigtigste uenigheder imellem dem?
En af de vigtigste uenigheder som ses mellem Hoove rog Roosevelt er deres politiske holdning.

Hoover mener at erhvervslivet skal frit kunne tjene penge og opnå en høj økonomisk velstand som vil gavne samfundet mest muligt

hvorimod roosevelts politiske holdning bygger på vi skal dyrke velstanden og de svage i samfundet, hvor vi giver alle muligheder og giver penge til de fattige osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu