Markedskræfterne | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Opgave 1a:

Kilde:

1) Opstil Roosevelts og Hoovers forskellige økonomiske politik over for hinanden

2) Hvad er de vigtigste uenigheder imellem dem?

3) Find tallene fra i går (Historical Statistics of the United States (uddrag)) og vis så vidt muligt, hvordan Hoovers og Roosevelts politik kan aflæses i dem

4) Diskuter fordele og ulemper ved Roosevelts og Hoovers politik

Opgave 1b:

1) Forklar, hvordan Roosevelts økonomiske politik kommer til udtryk i radiotalen "On Drought Conditions" (pdf)

2) Find eksempler fra talen på, at Roosevelt argumenterer imod den økonomiske politik, som bl.a. Hoover repræsenterede

Uddrag
• Roosevelt fokuserede på, hvad historikere omtaler som "3 R'erne": lettelse for arbejdsløse og fattige

genopretning af økonomien tilbage til normale niveauer og reform af det finansielle system for at forhindre en gentagen depression.

• Hoovers politikker er hvor regering, erhvervsliv og arbejdskraft arbejdede sammen for at opnå økonomisk velstand

men han modsatte sig generelt en direkte rolle for den føderale regering i økonomien. Hoover søgte at løse en igangværende gård krise og underskrev Agricultural Marketing Act fra 1929.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu