Regulering af markedskræfter | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Formål 3
2. Opgaven 3
2.1 Opgave til det skriftlige produkt (Minirapport) 3
2.1.1 Bedømmelseskriterier og krav til det skriftlige produkt 3
2.2 Opgave til den mundtlige fremlæggelse 4
2.2.1 Bedømmelseskriteriere og krav til den mundtlige fremlæggelse 4
3. Program 5
Bilag 1 Problemformulering 7
Bilag 2 Fokus 9

Uddrag
Forløbet har emnet: Regulering af markedskræfter

Formålet med dette forløb er i forhold til studieområdet fortrinsvis at bidrage med:
• Udarbejdelse af problemformulering
• Metodeovervejelser og refleksion
• Informationssøgning og udarbejdelse af litteraturliste (se vejledning til rapportskrivning: https://hhxguiden.systime.dk/?id=211)
• Mundtlig præsentation

Det betyder, at der skal laves en SOP undtagen selve besvarelsen – ”opskriften skal laves – men kagen skal ikke bages!”

Forløbet er planlagt over 5 dage med opstart mandag den 06.12.21 og fremlæggelse fredag den 10.12.21.

I skal vælge 2 fag ud fra følgende fag: IØ, Afsætning, VØ og Jura. Et af de 2 fag SKAL være et af dine studieretningsfag. Ud fra disse 2 fag løses nedenstående opgaver.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu