Redegørelsesopgave | Globaliseringens faser

Indledning
Globalisering startede for mange hundrede år siden, der er fundet dokumenter der beviser samhandel på tværs af grænserne. Det første sted i historien hvor globalisering har siden rødder fra er i 1500-tallet også kaldet renæssancen.

Her startede den oversøiske handel hvor vesteuropæiske lande, inklusive Danmark, sejlede varer fra deres kolonier op til det europæiske marked. Det var også i denne periode at den berømte trekantshandel fandt sted.

Denne handel fandt sted mellem Europa, Afrika og Amerika, hvor man solgte europæiske våben og færdigvarer til Afrika og købte slaver for dem, derefter sendte man slaverne til Amerika hvor de arbejdede på tobak-, sukker- og bomuldsmarkere, for derefter at sende tobak, sukker og bomuld til Europa.

Indholdsfortegnelse
Globaliseringens faser
Politisk globalisering
Den økonomiske globalisering
Den kulturelle globalisering
Litteratur:

Uddrag
De forskellige lande arbejder tit sammen om problemer der ikke kan løses på nationalt plan. Dette sker ofte igennem private eller offentlige organisationer.

Når der skal tages store beslutninger omkring emner så som den globale opvarmning, krig, kriminalitet og globale handelsaftaler vil alle lande gerne have indflydelse og for at forhindre store konflikter sidder der repræsentanter for de forskellige lande med indflydelse på beslutningerne.

Der er specielt fire organisationer der påvirker Danmark, disse fire er NATO, WTO, EU og FN, de har alle forskellige formål. NATO’s formål eller primære gøremål er at stå for alle militære beslutninger blandt medlemslandende, dette betyder at de har stor indvirke på det danske forvar og militær.

WTO står for at fremme den frie verdenshandel, de har siden 1950 firedoblet verdenshandlen. FN er en af de største organisationer, næsten alle 193 lande er medlem og her bliver der både diskuteret økonomiske, sociale og politiske problemstillinger.

EU er en overstatslig organisation der står for de store dilemmaer i Europa, denne organisation arbejder både med lovgivende, kontrollerende, dømmende og rådgivende funktioner.

Medlemslandende har måtte afgive en del af deres suverænitet for at være medlem i EU og dette betyder at EU kan træffe regler der er overstatslige.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her