Månens faser og formørkelser | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
MÅNENS FASER OG FORMØRKELSER
OPGAVE 1
a) Hvilke faser er månen i på de to billeder?
- Billedet til venstre:
- Billedet til højre:
b) Tegn en skitse (set ovenfra) af månen, jorden og solens placering i forhold til hinanden i de to situationer.
c) Hvor lang tid er der mellem de to billeder? (Begrund dit svar.)
d) Hvilken fase er månen i, når der er solformørkelse?

DAG / NAT - ÅRSTIDER
OPGAVE 2
a) Indtegn på jorden (til højre) ækvator og marker, hvad der er dag/nat-siden:
b) Hvilken årstid er der på den sydlige halvkugle i situationen?
c) Marker på tegningen det område, der ligger i nat hele døgnet på dette tidspunkt.
d) Er jorden i denne situation tættest på eller længst fra solen i sin bane?
e) Forklar hvorfor vi har årstider på jorden - inddrag også afstanden til solen.

OPGAVE 3
a) Vis, at intensiteten af solens lys i jordens nuværende afstand er ca. 1350 W/m^2 .
b) Solens største højde på himlen i Viborg i dag fredag er ca. 43 grader.
Hvor stor er intensiteten, der rammer en vandret jordoverflade i Viborg?

MILANKOVITCH-CYKLER:
OPGAVE 4
a) Forklar hvordan de tre Milankovitch-cykler skal kombineres, for at vi får den varmeste sommer på den nordlige halvkugle. Du må gerne lave en kvalitativ forklaring (uden tal).
- Jordbanens form (excentriciteten):
- Rotationsaksens hældning:
- Snurretop-effekten (præcessionen):

Uddrag
Billedet til venstre: fuldmåne Dvs. månen står på den modsatte side af jorden i forhold til solen dermed ser vi hele månen som betegnes som fuldmåne.

Billedet til højre: halvmåne dvs. her kan vi se halvdelen af måneskiven set fra jorden som belyst af solen. Kan også kaldes en tiltagende måne hvor vi gradvist kan se mere og mere af månen.

---

Grunden til at vi har årstider er fordi jorden bevæger sig omkring solen, samt jordens hældning varierer. Samtidig roterer jorden om sin egen akse som hælder med ca. 23,5 grader.

Det er på grund ad denne hældning, at den nordlige og den sydlige halvkugle skiftes til at pege mod solen.

Det mest logiske at tænke, vil være at det var solen afstand til jorden som bestemte årstiderne, men det er ikke sådan det forholder sig

det hænger sammen med at jorden hele tiden flytter sig i forhold til solen på den et årig bane som jorden har om solen. Det er dog så lidt at det ikke betyder noget.

Kort fortalt er grunden til vi har årstider fordi jordens rotationsakse IKKE står vinkelret på jordbanen, men hælder med en vinkel som lige nu er omkring 23,5 grader.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu