Indledning
Pris konkurrenceevne: Denne faktorer beskriver helt basalt hvad det pågældendes land koster på verdensmarkedet, sammenlignet med samme slags varer fra andre lande.

Der er mange faktorer der spiller ind som lønniveau, produktivitet, valuta osv. Man undersøger det derfor med 3 punkter i forhold til økonomiske størrelser som indeholder punkterne:

- Valutakurser
- Lønninger
- Produktivitet

Strukturelle konkurrenceevne: Det er kort fortalt alt andet end hvad der vedrører priskonkurrenceevnen.

Dette er faktor som også spiller ind, i forhold til hvor god deres konkurrenceevne er. Der er oftest tale og de pågældende ”rammebetingelser” for virksomheder i pågældende land.

Det kan fx være uddannelsesniveauet, gode/dårlige finansieringsmuligheder for virksomheder osv. Hvis diverse rammebetingelser er opfyldt kan virksomheden dermed konkurrere på følgende punkter:
- Leveringsbetingelser
- Salgsindsats og markedsføring
- Kvalitet og design
- Produktudvikle og forskning

Indholdsfortegnelse
1) Redegør for pris- og strukturel konkurrenceevne
2) Analyser Danmarks nuværende konkurrencevene med udgangspunkt i bilagene
3) Analyser hvordan det økonomiske pengekredsløb i Danmark bliver påvirket af svaret i sp. 2
4) Vurder hvordan konkurrenceevnen i Danmark kan forbedres.

Uddrag
En af de ting Danmark er gode til er at produktudvikle og være innovative ifølge Henrik Kureer. Dette skal Danmark naturligvis blive ved med, men der opstår nogle vanskeligheder idet at dette oftest kræver at kompetence niveauet er højt.

Danmark har generelt et højt uddannelses niveau, dog hænger mange stadig på lavere niveauer. Undersøgelserne fra DEA viser at de større virksomheder er gode til at øge medarbejderes uddannelses niveau igennem hele deres arbejdsliv.

Dette er nødsaget pga. disruptionen. De er nød til konstant at følge med udviklingen og gøre sig klogere på nyere teknologier og processer.