Danmarks Konkurrenceevne | International Økonomi

Opgaven indeholder en besvarelse af eksamenssættet i International Økonomi fra juni 2008 om “Danmarks Konkurrenceevne”.

Indledning
Konkurrenceevne er et lands/virksomhedens evne til at konkurrer med andre lande/virksomheder i udlandet. Den bliver dømt på mange forskellige faktorer, men de grundlæggende faktorer er deres evne til at eksportere og producere i forhold til de andre lande/virksomheder. Konkurrenceevnen kan deles op i 3 forskellige former. Der er tale om priskonkurrenceevne, strukturel konkurrenceevne og instituionel konkurrenceevne.

Pris konkurrenceevnen, som udgør af 3 faktorer og handler om hvad varens pris koster i forhold til lignende varer i andre lande. Disse 3 faktorer som har en direkte betydning for konkurrenceevnen er løn, produktivitet, og valutakurs.

Strukturel konkurrenceevne, er de ting som har en indirekte betydning for varens pris (infrastruktur, uddannelse, forskning/udvikling, arbejdsmarked finansielle sektor/lån, hjemmemarkedet/krav/størrelse, design/kvalitet) Det er det der skaber rammerne for virksomhederne, og deres muligheder for at udvikle og konkurrer med andre lande.

Indholdsfortegnelse
I opgaven gennemgår jeg følgende, og giver svar på spørgsmålene:

Opgave 1
a) Redegør for begrebet konkurrenceevne. Giv på baggrund af bilag 1 og 2
eksempler på faktorer, der påvirker konkurrenceevnen.
b) Redegør på baggrund af bilag 2 for lønudviklingen i Danmark og udlandet i perioden 2005-2009.
c) I bilag 2 udtaler de økonomiske vismænd: ”Da produktivitetsudviklingen ikke kan antages at kompensere for den forventede merlønstigning i Danmark, må der imødeses en markant forværring af konkurrenceevnen og dermed tab af markedsandele”. Forklar med udgangspunkt i bilaget, hvad der menes med
dette citat.
d) Redegør kortfattet for begrebet den effektive kronekurs. Forklar på baggrund af bilag 3, hvordan udviklingen i den effektive kronekurs har påvirket
Danmarks konkurrenceevne i perioden 1997-2006.

Opgave 2
Analyser med udgangspunkt i bilagene styrker og svagheder ved Danmarks konkurrenceevne.
Analyser herunder hvorledes en overophedning af dansk økonomi, som beskrevet i bilag 5, påvirker konkurrenceevnen og opfyldelsen af de samfundsøkonomiske mål.

Opgave 3
Diskuter og vurder hvordan økonomiske politikker kan anvendes til at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Vurder herunder hvilke økonomiske politikker.

Uddrag
I 2005 var produktiviteten så høj, at lønnen ikke hæmmede eksporten for danske virksomheder. Men det kræver man bliver ved med at produktudvikle, for at forblive produktiv. Derfor falder konkurrenceevnen samtidig med lønkonkurrenceevnen, fordi de danske virksomheder ikke kunne følge med i udlandet i udviklingen, samtidig blev kronen også styrket overfor dollaren. Det betød at danske varer blev dyrere i udlandet i forhold til de amerikanske varer. Dermed blev konkurrenceevnen forværret som resultat af en for langsom produktivitetsudvikling.

------

Valutapolitik bruges til at påvirke betalingsbalancen og styres af nationalbanken sammen med regeringen. Men igen støder vi på fastkurspolitikken med euro’en. Hele grunden til vi har en fastkurspolitik, er fordi vi handler mest med lande indenfor EU. Det skyldes at pengene stadig har den samme værdi, når virksomhederne handler med hinanden. Fordi sådan en handel kan tage mange måneder, og valutaen kan enten stige eller falde. Denne aftale er også kendt som ERM2 aftalen. Valutapolitik har et indirekte indgreb på efterspørgslen i landet. Valutapolitik er også kendt som en ’’Tis-i-bukserne-politik’’ fordi det er en meget kortsigtet løsning og har store konsekvenser – derfor en midlertidig løsning .

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!