Danmarks Konkurrenceevne | International Økonomi | Juni 2008

Opgaven indeholder en besvarelse af eksamenssættet i International Økonomi fra juni 2008 om “Danmarks Konkurrenceevne”. Opgaven er fra HHX.

Indledning
Et lands konkurrenceevne bliver påvirket af mange forskellige faktorer. Når man snakker konkurrenceevne er der hovedsageligt to slags, der er priskonkurrenceevne og den strukturelle konkurrenceevne. Priskonkurrenceevnen en oversigt over de økonomiske faktorer som påvirker landets konkurrenceevne, her er der specielt 3 faktorer, lønninger, produktivitet og valutakurser. Fx er høje lønninger med til at gøre priserne på vores varer højere, hvilket betyder en forværring af priskonkurrenceevnen. Men hvis man samtidig med lønnen kigger på produktiviteten, kan et land med høje lønninger godt producere billigere hvis de bare er endnu mere produktive end lande med lave lønninger. Hvis man kigger på Danmarks lønniveau ligger vi faktisk nr. 51 som følge af meget høje lønninger i forhold til andre lande . En anden vigtige faktorer kan være valutakurser idet at det er med til at få de danske varer til enten at se dyrere eller billigere ud for udenlandske kunder. En lav/svækket valuta vil forbedre priskonkurrenceevnen idet at danske varer vil se billige ud.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Redegør for begrebet konkurrenceevne. Giv på baggrund af bilag 1 og 2
eksempler på faktorer, der påvirker konkurrenceevnen.
b) Redegør på baggrund af bilag 2 for lønudviklingen i Danmark og udlandet i perioden 2005-2009.
c) I bilag 2 udtaler de økonomiske vismænd: ”Da produktivitetsudviklingen ikke kan antages at kompensere for den forventede merlønstigning i Danmark, må der imødeses en markant forværring af konkurrenceevnen og dermed tab af markedsandele”. Forklar med udgangspunkt i bilaget, hvad der menes med
dette citat.
d) Redegør kortfattet for begrebet den effektive kronekurs. Forklar på baggrund af bilag 3, hvordan udviklingen i den effektive kronekurs har påvirket
Danmarks konkurrenceevne i perioden 1997-2006.

Uddrag
I perioden 2005-2009 steg de danske lønomkostninger meget, det steg i gennemsnit med 4,16% årligt. Det er en negativ udvikling set i lyset af at lønomkostningerne i udlandet ikke er steget nær så meget. I udlandet var der nemlig kun en gennemsnitlig stigning i lønomkostningerne på 2,68% i perioden 2005-2009. Hvis man derefter kigger på udviklingen i lønkonkurrenceevnen kan man se en negativ udvikling fra -0,8% i 2005 til -3,1% i 2009. Det skyldes bl.a. at Danmarks lønniveau steg markant, i samme periode kom en lille stigning i den effektive kronekurs, som gør at kronen blev stærkere. Det er med til at forringe Danmarks priskonkurrenceevne, da vores varer nu vil se dyrere ud for udenlandske kunder. Hvis man til sidst kigger på udviklingen af uden- og indenlandske timelønsomkostninger fra 2007-2009 kan man se at det påvirker Danmark positivt. Det gør det fordi de udenlandske timelønsomkostninger forbliver omkring 2,8% hvorimod de danske timelønsomkostninger stiger en del og hermed bliver den relative løn forbedret.

------

Når man skal kigge på hvilke økonomiske politikker som kan forbedre et lands konkurrenceevne er der et par forskellige. Der er indkomstpolitik, valutapolitik og erhvervspolitikker, dette er de mest oplagte løsninger. Dog er der en række ulemper ved dem alle sammen.

Hvis man starter med at kigge på indkomstpolitik, her ville staten gå ind og ændre på lønningerne ved at fastsætte en løn. Dette virker kun i teorien da man i Danmark bestemmer lønnen gennem overenskomster i form af trepartsforhandlinger. Men hvis man rent teoretisk kigger på brugen af indkomstpolitik, så vil det kunne påvirke konkurrenceevnen positivt. Det som indkomstpolitik ville gøre er at sænke lønomkostningerne for virksomheder og dermed dæmpe inflationen. En dæmpet inflation betyder en forbedring af konkurrenceevnen da danske vare nu ser billigere ud for udenlandske kunder. Her skal man tage højde for lønstigninger i udlandet, indkomstpolitik virker kun hvis udenlandske lønninger falder med mindre end den danske.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu