Konkurrenceevne | International økonomi

Opgavebeskrivelse
1: Redegør for begrebet konkurrenceevne
2: Analyser vha. bilagene, hvorledes konkurrenceevnen har udviklet sig i det seneste år
3: Vurder, hvilke forhold der truer udviklingen i den danske konkurrenceevne.
4: Diskuter, hvilke økonomiske politikker, der kan tages i anvendelse for at forbedre konkurrenceevnen.

Uddrag
Konkurrenceevne er et lands eller en virksomheds evne til at fremstille og eksporterer varer, der er konkurrencedygtige på verdensmarkedet.

Når vi snakker om konkurrenceevne handler det enten om priskonkurrenceevnen eller den strukturelle konkurrenceevne. Priskonkurrenceevnen viser hvad et lands varer koster på verdensmarkedet i forhold til hvad andre landes pris er for samme type varer. Priskonkurrenceevne afhænger af de indenlandske omkostninger, der er prisen for at producerer varerne.

De to ting der har betydning for de indenlandske omkostninger, er lønniveauet og produktiviteten. Lønninger er en stor omkostning ved produktion af en vare, så jo lavere løn der skal udbetales, jo billigere kan varerne også produceres. Det er vigtig for Danmarks priskonkurrenceevne, at vores lønomkostninger ikke stiger for meget i forholdet til de konkurrerende landes lønomkostninger, for det vil forringe vores priskonkurrenceevne.

Hvis lønomkostninger på den anden side bliver meget højere i Tyskland, end de er i Danmark, vil det derfor være billigere for Danmark at producerer varerne, og derfor er deres priskonkurrenceevne blevet forbedret. Den anden afgørende faktor for de indenlandske omkostninger er produktiviteten.

Danmark har relativt høje lønomkostninger, men vi er især i stand til at konkurrere med udlandet på grund af vores høje produktivitet. Produktiviteten fortæller hvor effektivt produktionsfaktorerne anvendes. Hvis produktionen stiger, vil det medføre et fald i enhedsomkostningerne, og varerne kan derfor sælges billigere.

Hvad den danske krone koster i udlandet er også med til at bestemme prisen på danske produkter. Hvis kronen falder i værdi, bliver det billigere for udlandet at købe danske varer, og derfor stiger vores konkurrenceevne. Et sådant fald kan skyldes, at nogle af de flydende valutaer er steget over for kronen.

Strukturel konkurrenceevne er den anden form for konkurrencerne. Strukturel konkurrenceevne er de betingelser og vilkår som virksomheder har i Danmark. I stedet for at konkurrere om den laveste pris, fokuserer virksomhederne bl.a. på god service, design, bedre kvalitet, markedsføring, leveringsbetingelser og meget andet.

De lønnen er forholdsvis høj i Danmark, konkurrerer de fleste danske virksomheder på den strukturelle konkurrenceevne i stedet for priskonkurrenceevnen.

Michael Porter lavede i 1990’erne en stor undersøgelse kaldet ”The Competitive Advantage of Nations”, hvor han gjorde rede for hvilke faktorer der spiller ind for et lands konkurrenceevne. Porter lavede ”Porters diamant, der viser hvile fire forhold, der har betydning for konkurrenceevnen.

Ifølge porter er det et lands produktionsfaktor, efterspørgselsforhold, Beslægtede virksomheder og underleverandører, firmastrategi, struktur og rivalisering der har betydning for konkurrenceevnen. Hvis disse forhold er gode, vil landets konkurrenceevne også være det.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!