PTC bittersmag | Noter

Indledning
Stoffet phenyl-thio-carbamid (i det følgende forkortet PTC) smages udpræget bittert af nogle mennesker, mens andre overhovedet ikke kan smage det.

Evnen til at smage PTC er betinget af eksistensen af et dominant gen T (T for det engelske "taster”), placeret på kromosom nr. 7. Det tilsvarende vigende (recessive) gen kaldes t. Smagerne har genotypen TT eller Tt, mens ikke-smagerne har genotypen tt.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Teori:
Formål:
Metode:
Materialer
Resultater: Noter din fænotype og gentotype i skemaet:
Diskussion:
Rapportvejledning

Uddrag
Metode:
Hver kursist tester sig selv for evne til at smage PTC. Kontrol-strimlen puttes i munden og tygges godt i ca. 30 sek. Læg mærke til hvordan papiret uden PTC smager.

Dernæst putter tu strimlen med PTC i munden og tygger igen i ca. 30 sek. Hvis en bitter smag opstår i munden noteres fænotypen smager i skemaet nedenfor. Hvis der ikke opstår en bitter smag skal der noteres ikke-smager.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu