Proteiner – Opbygning & Funktion | Biologi Noter

Indholdsfortegnelse
Proteiner – struktur og funktion (69-80 I BF) 
• Hvad er proteiner opbygget af?
• Hvad vil det sige, at 8 aminosyrer er essentielle?
• Hvordan får vi byggestenene til vores proteiner?
• Hvad er en radikal I aminosyre terminologi?
• Aminosyrerne bliver typisk opdelt I fire grupper efter deres kemiske egenskaber
• Hvad er det på aminosyrerne, der afgør deres kemiske egenskaber?

Peptidbinding
• Gennemgå faktasiderne s 74-75 vha af nedenstående Figur. Få styr på de forskellige strukturniveauer.

Proteiners opløselighed og stabilitet
• Hvordan kategoriseres proteiner i forhold til opløselighed?
• Hvorfor tror i, at proteiner er forholdsvis ustabile?
• Prøv at skrive en definition på denaturering

ENZYMER
• Hvad er det som enzymerne gør og hvorfor er de nødvendige?
• Prøv at slå katalase/catalase op på nettet og læs om enzymet.
• Hvorfor er det vigtigt at have katalse i kroppen?
• Se om i kan finde noget om acethylkolin-esterase på nettet.
• Se nedenstående figur og forklar den for hinanden. Hvad er ES på figuren?
• Hvad er det aktive center i stand til?
• Hvad sker der med enzymet, efter produktet er dannet?
• Se nedenstående figur og forklar

Cofaktorer
• Brug nedenstående figur til at forklare og skelne mellem forskellige cofaktorer.
• Find ud af hvad ordet prostetisk kan oversættes med. Giver denne oversættelse mening i forhold funktionen?
• Se nedenstående figur af alkoholdehydrogenase og find de to underenheder, alfa-helixer og beta-foldeblade i strukturen.
• Hvad er funktionen af alkoholdehydrogenasen (søg)?
• Hvorfor er zink, jern, magnesium og manganioner m.m. nødvendige i vores kost?
• Giver det mening, at coenzymer som fx NAD+ og ATP kun binder sig løseligt til enzymet?

Enzymaktivitet
• Giv nogle eksempler på, hvor man bruger enzymer i industrien/husholdningen
• Hvorfor er man interesseret i reaktionshastighed i industrien?
• Hvilken faktorer påvirker reaktionshastigheden?
• Beskriv nedenstående figurer og forklar hvad de viser.
• Hvad er et temperatur/pH-optimum?
• Hvor ligger optimum for de fleste enzymer?
• Hvad sker der for de fleste enzymer ved høje temperaturer?
• Hvorfor er man interesseret i enzymer, der har optimum andetsteds end det normale? Giv eksempler herpå.
• Forklar hvorfor enzymaktiviteten falder ved høje/lave pH-værdier

Inhibitorer og enzymregulering
• Hvad er inhibitorer for noget indenfor enzymfeltet?
• Nervegiften Sarin nævnes som et eksempel på en inhibitor. Se om i kan finde en figur der viser hvordan sarin virker.
• Hvordan virker mange antibiotika?
• Hvad med acetylsalicylsyre og paracetamol?
• Beskriv nedenstående figur og forklar hvad den viser

Uddrag
• Forklar hvorfor enzymaktiviteten falder ved høje/lave pH-værdier:

Det skyldes at ph værdien påvirker de ionbindinger som opstår mellem aminosyrer med positivt og negativt ladede radikale, der holder sammen på enzymer.

Hvis ionbindinger brydes falder enzymet sammen

Det små ændringer i det aktive center kan betyde at enzymaktiviteten falder og det vil enzymets tertære struktur sådan at enzymes ændres og dets aktivt center svækkes.

---

Inhibitorer og enzymregulering_

• Hvad er inhibitorer for noget indenfor enzymfeltet?:

Det er kemiske stoffer der hæmme enzymer til at fungere dårligere eller slet ikke (nogen enzymer ændrer strukturer eller miste sin funktion).

---

• Nervegiften Sarin nævnes som et eksempel på en inhibitor. Se om i kan finde en figur der viser hvordan sarin virker.:

Det er en slags inhibitorer som bliver brugt i 2andenverdenskrig.

Den virke ved at binde sig irreversibelt til det aktive center på acetylkolin-esterase og dermed lammer det meget hurtigt store dele af nervesystemet.

Bl.a. sættes åndedrættet i stå. Den stopper også for cellens energiproduktion. I løbet af få minutter fører det til koma og hjertestop.

---

• Hvordan virker mange antibiotika?:

Det er en slags enzymhæmme, som virke for at blokere for virkningen af et bestemt enzym i bakteriernes stofskifte.

Penicillin blokerer enzymet transpeptidase som afgørende for at bakterien kan danne og vedligeholde sin cellevæg

---

• Hvad med acetylsalicylsyre og paracetamol?:

Det er ved at hæmme enzym der har betydning for at følelsen af smerte opstår i et beskadiget væv.

Substratmolekyle sætter sig ind i enzymets aktive center som blokeres, derved opstår der en konkurrencesituation, jo større dosis jo mindre adgang for substratet og dermed mindre smerte.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu