DNA og dets opbygning | Noter Kemi

Indholdsfortegnelse
I skal svare kort på nedenstående spørgsmål.
- Hvad består DNA af?
- Hvad er et nukleotid?
- Hvad menes der med baseparringsprincippet?
- Hvad er et kromosom og hvor i cellen befinder det sig?
- Hvad er de væsentlige forskelle på RNA og DNA?
- Hvad vil det sige at en sygdom er arvelig? Kom med et eksempel?
- Er Corona en arvelig sygdom?
- Nævn kønskromosomerne for en dreng og en pige?
- Hvad er autosomer?
- Hvad betyder heterologe kromosomer?
- Hvad betyder homologe kromosomer?
- Hvad betyder allele gener?
- Hvad er en mutation?
- Svær opgave:
- Beskriv og forklar figur 147 side 105 med 5 linjer.

Uddrag
DNA består af to lange kæder som ligner en snoet stige, og som ligger tæt på hinanden, og derfor danner en dobbeltspiral.

De to sider består af et sukkerstof (Deoxyribose) og fosfat. Indimellem siderne findes kernebaserne som er: adenin, guanin, cytosin og thymin, som også kan forkortes ned til (A, G, C og T).

Basen G kan kun bindes til C og T kan kun bindes til A. Bindingen mellem A og T består af 2 brintbindninger.

Bindingen mellem G og C består af 3 brintbindninger. F.eks. kan A og G og T og C ikke kobles sammen, da de ikke passer sammen. Det skyldes altså de her bindningsforhold.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu