Arbejdsmarkedet og dets parter | Samfundsfag | Helle Helle

Indholdsfortegnelse
Materiale:
Pararbejde 1:
1. Hvornår og hvorfor blev der dannet fagforeninger?
2. Hvilke skillelinjer havde betydning i forbindelse med dannelse af forskellige fagforeninger?
3. Hvad betyder organisationsgraden? På hvilket niveau ligger den i Danmark?
4. Hvad afgør, hvilken fagforening man er medlem af? Hvilken fagforening er I selv/jeres forældre medlem af?
5. Hvilke fordele er der ved at være medlem af en fagforening? Har I selv haft brug for en fagforening?
6. Opsummerende spørgsmål: Hvilken rolle spiller fagforeninger for hvilke regler, der gælder på danske arbejdspladser mht. arbejdstid, arbejdsforhold, pension, ferie, opsigelse osv.
7. Forklar, hvordan fig. 16.5 på s. 232 skal forstås. Prøv i jeres forklaring at give konkrete eksempler på hhv. landsdækkende fagforbund og lokale fagforeninger.

Pararbejde 2:
1. a. Hvor stor er Danmarks befolkning (2019, tabel 17.1)
2. Hvordan har medlemstallene for arbejdsmarkedets fællesorganisationer og store forbund udviklet sig over tid (tabel 17.12)? Hvem går frem og hvem tilbage i medlemstal? Hvorfor mon?
3. Hvad kan I læse ud af de to tabeller 17.11, fra hhv. 2017 og 2019? Er der tal der skiller sig ud? Kan I finde lærer-lockouten?
- Opsamlende:

Uddrag
1. Hvornår og hvorfor blev der dannet fagforeninger?
Man begyndte at organisere sig i slutningen af det 1800-tal.

Bagtanken bag arbejdsforeningerne var at arbejderne skulle stå stærkt over for arbejdsgiverne når løn skulle forhandles, arbejdstid og ferie.

2. Hvilke skillelinjer havde betydning i forbindelse med dannelse af forskellige fagforeninger?
Mange arbejdere havde ikke et svendebrev, da de ikke var uddannede i et fag.

De var kun de faglærte som dengang kunne være en del af arbejdsforeninger og fagforeninger. De faglærte var derfor imod at arbejderne skulle kalde deres foreninger for fagforeninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu