Prøve i etik | Idehistorie | Karakter 12

Opgavebeskrivelse
1) anvende faglige begreber fra idehistorie
2) anvende gyldig og holdbar argumentation
3) at inddrage filosoffer fra idehistorien

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Udfyld skemaet herunder
* Filosof
* Hvad er en moralsk rigtig handling?
* Hvad prioriterer man efter, når man træffer valg?
- Dydsetik Karakteretik (nikomakæisk)
- Pligtetik Sindelagsetik (deontologisk)
- Nytteetik Konsekvensetik (utilitaristisk)

Opgave 2: Reflekter over de tre etiske problemstillinger i case 1-3, som er taget fra det virkelige liv:
Case 1: To speciallæger får en datter med en hjertefejl, lav intelligens og motorisk svaghed. Skal moderen tage fri fra arbejde i tre år for at datteren kan få en god start på tilværelsen? Hvad vil de tre etiske retninger sige til det?
- Dydsetik
- Pligtetik
- Nytteetik

Case 2: En handicappet mand, som lever som en ren grøntsag, vil gene overleve så længe som muligt. Det eneste han kan er at bevæge øjnene. Hans familie ønsker brændende, at han får lov at overleve. Han får indopereret en respirator, så han kan overleve mindst fem år mere. Skal han dø eller skal der bruges mange ressourcer på at få ham til at overleve? Hvad siger de tre etiske retninger til det?
- Dydsetik
- Pligtetik
- Nytteetik

Case 3: På en fertilitetsklinik kommer en laborant til at skylle det bedste æg ud i vasken, et befrugtet æg. Nu er der kun æg af væsentlig ringere kvalitet tilbage. Skal hun fortælle det til det barnløse par? Hvad siger de tre etiske retninger til det?
- Dydsetik
- Pligtetik
- Nytteetik

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!