Idehistorie | Hvad er filosofi? At se netværket bag

Opgaven består af 4 tekst sider, hvor de 2 første er opsat i et skema, og de sidste to er tekst.

Indholdsfortegnelse
- Hvorledes præsenterer Pythagoras fra Samos sig, da han i omkring 6. årh. f.Kr. nåede et rejsemål?
- Hvorledes defineres ”visdomselsker” etymologisk ?
- Hvad er erkendelsesteori? Hvornår opstår begrebet?
- Hvilke hovedområder arbejder man med inden for erkendelsesteori (epistemologi)?
- Hvad er metafysik? Hvornår opstår begrebet?
- Hvad er metafysikkritik?
- Hvordan ser metafysikken ud ved slutningen af 1900 tallet?
- Hvad er ontologi? Hvornår opstår begrebet?
- Hvad er en entitets ontologiske status?
- Indtil ca. 1700 var metafysikken ubestridt den filosofiske hoveddisciplin. Hvad overtager dens plads?
- Hvad er etik? Hvornår opstår etik?
- Hvad er logik? Hvornår opstår logik?
- Hvad er retsfilosofi? Hvornår opstår retsfilosofi?
- Hvad er politisk filosofi? Hvornår opstår politisk filosofi?
- Hvad er religionsfilosofi? Hvornår opstår religionsfilosofi?
- Hvad er videnskabsteori? Hvornår opstår det?
- Hvad er æstetik? Hvornår opstår det?
- Hvad er analytisk filosofi? Hvornår opstår det?
- Hvad er positivisme? Hvornår opstår det?
- Hvad er marxisme? Hvornår opstår det?
- Hvad er fænomenologi? Hvornår opstår det?
- Hvad er eksistensfilosofi? Hvornår opstår det?

4 artikler fra information
Besvarelse: Hvad er filosofi? At se netværket bag

Uddrag
I teksten ”Nu ved jeg mere om Kierkegaard”, udgivet den 28. juli 2011 i Information, diskuterer Finn Janning dilemmaet, som omhandler personlig udvikling i relation til samfundet.
Det første, som nævnes, er en ung studerendes stolthed over at være inviteret til at holde foredrag for en intellektuel autoritetsinstans.

I sin kronik redegør Janning for sin epistemologi, og hvordan denne har udviklet sig i løbet af årene. Dette er en interessant observation, da undertegnede frekventerer denne form for tankegang; og dermed erkendelse.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter