Filosofi Noter

Indholdsfortegnelse
Argumenter 0
Opgaver: 1
Kapitel 1: Logik 2
Opgaver til logik 4
Kapitel 2- gyldighed og holdbarhed 6
Opgaver 6
Pligtetik 7
Kants pligtetik DEL 7
Det kategoriske imperativ DEL 8
Mål og middel DEL 8

Uddrag
Det kategoriske imperativ
Men hvad indeholder denne morallov så? I og med det er en fornuftsmæssig indset lov, er den, ifølge Kant, almengyldig og uden erfaringsmæssigt indhold – dvs. mennesket skal ved hjælp af sin fornuft kunne indse loven uden nødvendigvis at have erfaring om den verden og det samfund, det lever i.

Moralloven kalder Kant også for det kategoriske imperativ. Den siger, at mennesker i moralske spørgsmål altid bør handle på en måde, hvor reglen for dets handlinger skal kunne gøres til en almengyldig lov. Man kunne eksempelvis spørge sig selv, om man altid skal fortælle sandheden, eller om det indimellem er i orden at lyve?

Det er et moralsk spørgsmål, som ifølge Kant kan besvares ved at prøve det af i forhold til det kategoriske imperativ. Vi må altså spørge os selv, om det kan gøres til almen lov, at man indimellem fortæller en lille løgn.

Ifølge Kant er svaret på dette spørgsmål et klart nej. Det kan ikke gøres alment, at mennesker indimellem i bestemte situationer har lov til at lyve. Dette ville for Kant være en absurd situation.

Ikke på grund af de eventuelle uheldige konsekvenser, det ville have, men simpelthen fordi det ville stride mod vores fornuft at gøre det at fortælle små løgne til en almengyldig regel – det ville undergrave vores mulighed for at tale sammen og stole på hinanden.

Vi er altså, ifølge Kant, nødt til altid at tale sandt. Vores pligt vil være altid at følge den handlingsregel, der siger; du må ikke lyve. Alt andet ville stride mod det kategoriske imperativ.

Det kategoriske imperativ er altså en slags procedure, der kan bruges til at vurdere den handlingsregel, et menneske handler ud fra. Hvis en handling skal kunne betegnes som moralsk, skal man med sin fornuft kunne sige, at princippet bag den handling, skal kunne gøres til almengyldig lov.

Dvs. den skal kunne gælde for alle mennesker til alle tider, og man skal dermed være klar til at acceptere, at andre handler på samme måde overfor en selv.

Kant kalder moralloven for et kategorisk imperativ, som altså er et bud, der siger gør sådan!, eller du må ikke gøre sådan!. På den måde ønsker Kant at vise, at de eventuelle konsekvenser vores handlinger har, ikke spiller nogen rolle i forhold til handlingens etiske værdi. Pligtbuddet er kategorisk og det eneste, der har moralsk værdi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu