Indledning
Jeg har valgt at skrive om Hitler og optakten og baggrunden for 2. verdenskrig, da jeg mener at det er et utrolig spændende emne som fylder meget i vores historie.

Man kan overalt i verdenen stadig finde spor efter 2. verdenskrig, bl.a. eksistere nogle af de mange koncentrationslejre som blev brugt under krigen.

Alle kender historien omkring hvordan Hitler fik magten i Tyskland og begyndte at føre krig mod forskellige lande i Europa og hans udryddelse af jøderne.

Og at han begik selvmord efter at han havde tabt krigen. I min opgave vil jeg undersøge disse problemer stillinger: hvordan Hitler kom til magten i Tyskland, jeg vil også undersøge optakten og baggrunden for 2. verdenskrig.

Jeg mener at disse 2 emner er meget interessante, derfor har jeg valgte disse emner. Mit hovedfokus vil være på hvordan Hitler kom til magten i Tyskland. Fordi jeg gerne vil forsørge at finde en forklaring på hvordan det tyske folk blev så hurtigt overtalt af Hitler.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
1: Hvordan Kom Hitler Til Magten I Tyskland? 3
- Hitler Før Og Under 1. Verdenskrig 3
- Hitler Efter 1. Verdenskrig 3
2: Var Det Hitlers Skyld I at 2. Verdenskrig Startede? 7
- Den 1. Teori Til Hvorfor Krigen Startede 7
- Den 2. Teori Til Hvorfor Krigen Startede 8
Konklusion: 10
Kildefortegnelse 13
Bilag 1 - Hitler Nærmeste Medarbejdere: 14
Bilag 2 - Tidslinie Over 2. Verdenskrig 16

Uddrag
Hindenburg vandt til sidst. Men Hitler gav ikke op så let, fordi han vidste jo godt at Hindenburg var en gammel mand på 84 år og kunne dø når som helst.

I 1932 fik Hitler endelig tysk statsborgerskab, hvilket gav ham bedre muligheder for at blive valgt ind i den tyske Rigsdag. Eva Braun forsøgte at begå selvmord i 1932 med sin fars 6,5 mm pistol, som hun affyrede et enkelt skud imod halsen, hjemme i forældrenes lejlighed.

Hun mistede bevidstheden men vågnede igen og ringede til en af Hitlers venner som var læge. Han fjernede kuglen som sad fast i halsen nær ved halspulsåren.

Til sidst måtte den gamle von Hindenburg bide i det sure æble og i januar 1933 blev Hitler valgt til Tysklands nye rigskansler.

Nazipartiet og Tysklands befolkning jublede over at en stærk mand var kommet til magten, men de skulle bare vide hvad for en mand Hitler i virkeligheden var.

Hitler udtalte til befolkningen at det nye Nazi-Tyskland ville overleve i 1000 år og der vil aldrig komme nogen ny revolution.

Men for Hitler var rangen som rigskansler ikke nok, fordi hans barndoms helt, Otto von Bismarck, havde samlet Tyskland til et stort rige og det ville Hitler også gøre.

Efterhånden var partiets stormtropper, SA, blevet for stærke og magtfulde, og Ernst Røhm som ledede dem, ville gerne være krigsminister og overføre sine stormtropper i hæren, men hærens officerer var bange og hadede Røhms stormtropper.

Snart var Hitler klar over at Røhm var ved at blive mere magtfuld end ham selv og hvis han fik SA's magt nedsat så ville Hitler have magten over hæren som han senere skulle bruge til sin kommende verdenskrig.

I juli 1934 blev Røhm og 100 andre SA' ledere anholdt og skudt uden dom af Hitlers nye livgarde, det senere så berygtede SS.

De lange knives nat blev det kaldt da Røhm og hans håndlangere blev skudt, og hermed var Hitler manden der bestemte hvem der skulle leve og dø.

”Jeg er hermed landets øverste dommer og bøddel”, sagde Hitler i en tale til Berlins befolkning i slutningen af juli 1934 og folk jublede og mente at han som en halvgud ville frelse Tyskland og gøre dem til et stolt og stærkt folk siden Tysklands storhedstid fra 1871 til 1914.

I august 1934 døde Hindenburg og det betød at Hitler nu havde den fuldstændige magt i Tyskland og udråbte sig som landets fører og statsoverhoved.

Hitler udråbte at det Tredje Rige ville overleve uden Hindenburg og han selv ville føre landet til en kommende storhedstid og folket så Hitler som en halvgud.

Hermed var Tyskland blevet til et diktatur, og som en magtsyg psykopat som Hitler uden tvivl var, styrede han landet med hård hånd med trofaste og stolte håndlangere bag sig og folket tilbad ham som landets frelser.

Han fortalte tyskerne hvad de ville høre; “En stærk leder skal udslette jøderne og give jer fordommens storhed tilbage. Den storhed i fortjener som herrefolk”, sagde han. Han havde valgt det helt rigtige tidspunkt, fordi der var stor arbejdsløshed i Tyskland.