Skriftlig Historie Opgave | Hitler-Stalin pagten | 7 Sider | Karakter 12

Indledning
Fra 1939 til 1945 bragede anden verdenskrig, end krig der endte med op mod 50 millionerne døde, både militært og civilt. Det tal vil dog være langt større hvis man medregner indirekte dødsfald, i forbindelse med f.eks. krigsrelateret sygdom eller hungersnød. Krigen opstod naturligvis ikke bare ud af det blå, og forklares ofte med de trange økonomiske kår der nærmest tvang de europæiske lande ud i krig. Men historien skrives af sejrherrerne, og krigen er måske blevet fremmanet af mere end blot de trange økonomiske kår. Denne opgave vil gå i dybden med Ikke-angrebspagten mellem Nazityskland og Sovjetunionen både for at kigge på de umiddelbare sikkerhedspolitiske følger af pagten, men især Stalins motiv med pagten, og hvorvidt Sovjetunionens deltagelse i denne pagt var til fordel for den.

Problemformulering
1. Redegørelse for Ikke-angrebspagtens betydning for de sikkerhedspolitiske beslutninger der blev foretaget af hhv. Sovjetunionen og Nazityskland som umiddelbar følge at pagtens underskrivelse.
2. Hvad var årsagen til Sovjets deltagelse i pagten, og var denne deltagelse en fordel for Sovjetunionen?

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemstillinger
Problemstilling 1
Problemstilling 2
Diskussion og konklusion
Litteraturliste

Uddrag
Ikke-angrebspagten gik, kort sagt, ud på at de to indblandede lande på ingen måde skulle gå i krig med hinanden, eller måtte indgå i en magtkonstellation der var fjendtligt indstillet overfor den anden part i pagten . Parter skulle altid forhandle under fredelige forhold hvis der skulle opstå et problem. Hvad pagten dog ikke indeholdt var en musketer ed alla den vi har i NATO, da landene på ingen måde ville indblandes i hinandens problemer. Den indeholdt til gengæld en hemmeliggjort tillægsprotokol, der ret så brutalt beskrev hvordan landområder skal fordeles mellem de to magter, i tilfælde af en, som protokollen så diplomatisk kalder det, ”territorial-politisk omgruppering”.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter