Indholdsfortegnelse
4. Prisdannelsen

4.1 Efterspørgsel
- Hvad er prisfølsomhed?
- Efterspørgselskurven for svinemørbrad:

4.2 Udbudskurven

4.5 Indgreb i prisdannelsen
- Minimalpriser
- Maksimalpriser

Uddrag
4. Prisdannelsen
• Efterspørgsel = den mængde varer som folk er villige til at købe i en given periode.
• Udbud = den mængde af en varer eller en tjeneste, som sælgeren er villig til at afsætte til en given pris.
• Prisdannelse = den proces hvorigennem prisen dannes. Sker i en markedsøkonomi ved et samspil mellem udbud & efterspørgsel.
• Marked = samlet betegnelse for de købere der ønsker at anskaffe sig en vare, og de sælgere der udbyder varen til salg. (Herunder obligationsmarked, aktiemarked, valutamarked, ejendomsmarked & arbejdsmarked)
• Markedet = der hvor køber og sælger mødes og udveksler en vare (eller tjeneste) til en aftalt pris.

4.1 Efterspørgsel
• Prisen på varen = hvis man fx snakker om smart-tv er det prisen der afgør købet.
• Husholdningens indkomst = kan være hvis man skal købe et nyt tv (kan dreje sig om luksusbetonede varer).
• Prisen på andre varer der kan erstatte varen = hvis man fx bedst kan lide en bestemt slags ost, men et prisfald på en anden ost kan måske få én til at dreje ens osteforbrug over på den type ost med prisfald.
• Varens kvalitet = fx varer som trådløst musikanlæg afhænger efterspørgslen af kvalitet mens ved andre vare (fx tøj & møbler) afhænger efterspørgslen af designet.
• Smag & holdninger = fx nogen mennesker synes det er god smag at gå i rigtige dyrepelse hvorimod andre har holdninger som at dyr ikke skal være pyntegenstande.
• Reklameindsatsen = reklamens påvirkning er også med til at ændre smag & holdning.
• Forventninger = hvis man skal købe fx en ny bil kan forventninger til prisændringer få folk til at udskyde købet.
• Formueforhold = indvirker efterspørgslen efter dyre luksusvarer.