Opgave til artikel: “Klimaet drukner i markedsfejl og politikfejl” af Otto Brøns-Petersen, analysechef i tænketanken Cepos.

Opgavebeskrivelse
Kap. 4 Prisdannelsen
Markedsfejl og eksternaliteter:

Opg. 1 Forklar begreberne markedsfejl og eksternaliteter
Opg. 2 Forklar, hvilke markedsfejl (og eksternaliteter) der er i indsatsen mod klimaproblemet ud fra nedenstående artikel
Opg. 3 Hvilke muligheder har staten for at løse/regulere eksternaliteter og markedsfejl på klimaområdet
Opg. 4 Diskuter, hvorfor der er så vanskeligt at bekæmpe markedsfejl og eksternaliteter på klimaområdet

Indholdsfortegnelse
OPGAVER:
Kap. 4 Prisdannelsen
Markedsfejl og eksternaliteter:

ARTIKEL:
Klimaet drukner i markedsfejl – og politikfejl
Indsatsen mod drivhuskasser er langt dyrere, end den burde være. Årsagen er, at vores politikerne ofte gennemfører dyre, ineffektive forslag, der blot lyder kloge og overbevisende i medierne.

Uddrag
Fra artiklen: Klimaet drukner i markedsfejl – og politikfejl
Klimaproblemet er behæftet med en såkaldt markedsfejl. Selv om det måtte være i vores kollektive interesse at nedbringe udledningen af drivhusgasser, er det ikke i vores individuelle.

Det minder om det problem, der kan opstå med overfiskeri i en sø, som alle har adgang til. Selv om alle har en interesse i at bevare fiskebestanden, har den enkelte en interesse i at fange mest muligt, for-di man kun betaler en meget lille del af omkostningen ved overfiskning.

Så resultatet kan meget vel blive, at alle fanger løs alligevel.
Hvis der foreligger en markedsfejl, er der et argument for politisk indgriben.