Polsk økonomi | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Opgave 2:
Opgave 3:
Opgave 4:

Uddrag
Opgave 1: Beregn på baggrund af bilag 1 indekstal for udviklingen i timelønnen i Polen for perioden 2007 - 2011. Forklar med inddragelse af prisindekset hvad tallene viser om udviklingen i reallønnen.

Som det kan ses i beregninger på skemaet under, vil der altså ud fra de beregnede indekstal af lønningerne, forekomme en lønstigning fra begyndelsen i 2007 til slutningen i 2011.

Dette viser dog ikke nødvendigvis den reelle stigning i forbrugernes købekraft. Derfor er der beregnet en reallønsindeks ud fra stigningerne i prisindekset, som viser den gennemsnitlige stigning i pris på produkter.

Heraf kan vi kigge på den procentvise stigning i reallønnen, som viser at de polske arbejders løn har udviklet sig positivt, da den er steget procentvis mere end prisindekset. Derfor kan det konkluderes at deres købekraft er blevet forbedret med 8,06%.

Opgave 2: Analyser med udgangspunkt i bilag 2 udviklingen i Polens økonomi for perioden 2007 – 2012

Polens økonomiske vækst er faldet fra 2007 til 2009, hvorefter den begynder at stige igen, dette skyldes højst sandsynligt den økonomiske nedgang der foregik i 2009 i form af finanskrisen.

Derefter stiger der en stigning som skyldes en øget efterspørgsel i samfundet. BNP’en stiger helt indtil 2011 til 4,3% årlig vækst, hvorefter at der i 2012 forventes en lavere vækst.

derfor kan det konkluderes at der forekommer højkonjunktur i hele forløbet på nær i 2008, hvor væksten faldt til en stabil vækst.

Derudover ligger inflationen på et meget højt niveau igennem hele forløbet, da en normal acceptabel inflation helst skal ligge på 2% eller derunder. Denne mængde inflation er ofte et tegn på en længere opvarmning af landets økonomi.

Dette skyldes ofte en for høj BNP, som vi også kan se tidligere har Polens BNP gennemsnitligt vokset meget årligt.

En for høj inflation kan forværre forbrugernes købekraft, og skabe en skæv formuefordeling, da de fattige bliver ramt procentvis hårdere af prisstigningerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu