pGLO-transformation | Biotekniknologi

Indholdsfortegnelse
Formål:
Baggrund:
Hypotese:
Fremgangsmåde:
Materialer:
Resultater:
Konklusion:
Kilder:

Uddrag
Jeg vil i dette afsnit redegøre for rekombinant DNA-teknik, og hvorfor det er relevant ift. vores forsøg.

Rekombinant DNA-teknik er en metode man kan bruge til at genmodificere bakterier. Grunden til, at vi i dette forsøg genmodificerer bakterieceller (prokaryoter) frem for eukaryote celler er, at bakterieceller er langt mere simple ift. Eukaryote celler, og dermed er de også lettere at genmodificere.

Det der gør pGLO specielt er, at det indeholder markørgenet der koder for proteinet GFP (grønt fluorescerende protein), som giver cellerne den egenskab, at de kan lyse grønt, når den belyses med UV-lys. Dette er nyttigt, da det dermed kan virke som en markør til de celler man vil følge, fx i forbindelse med kræftforskning.

I vores forsøg hjælper det os til at se, om en bakterie har optaget plasmidet, som følge af DNA-transformation.

Desuden indeholder pGLO-plasmidet også det selektive markørgen, hvilket vil gøre den transformerede bakterie resistent overfor ampicilin, som er et antibiotikum, hvilket vil sige, at det har evnen til at dræbe bakterier. Dette kan hjælpe os til at sikre, at det kun er de transformerede bakterier der befinder sig på agar-pladen, som vil være behandlet med ampicilin.

Gør man brug af rekombinant DNA-teknik, kræver det, at man har noget såkaldt donor-DNA, som er oprenset DNA fra en donor-organismes celler. Donor-organismen som man har udvundet genet for GFP fra, er en vandmand (Aequorea Victoria), som har evnen til at lyse i mørke.

Derefter isoleres det genomiske DNA, ved at lysere cellerne og centrifugere dem, for at celleresterne kan kasseres. Dernæst kopieres genet ved hjælp af PCR. For at isolere genet der koder for proteinet GFP, tilsættes restriktionsenzymer, som har evnen til at ”klippe” DNA-strengen over ved en bestemt basesekvens, nemlig en såkaldt palindromsekvens, hvilket danner ”sticky ends”, som hurtigt kan danne hydrogenbindinger til komplimentære baser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu