PBL Investering Opgave | Virksomhedsøkonomi

Hvad skal man investere i, hvis man har nogle frie midler – og hvordan gør man?

Opgavebeskrivelse
1. Hvad er en investorprofil?
2. Hvad er afgørende for, hvad man skal investere i?
3. Hvor meget skal man investere?
4. Hvordan gør man?
5. Såfremt man vælger aktier: Er der interne forhold omkring investorer, ledelse eller produktudvikling, som spiller en rolle?
6. Hvilke økonomiske konsekvenser har forskellige valg af investeringer for investoren?
7. Er det kun økonomi/afkast, der skal være afgørende for valg af investeringer?

Indledning
Dine forældre er glade for, at du har finansiering. De har lige vundet 500.000 kr. i Lotto, og de har valgt at spørge dig til råds mht., hvad de skal investere i, og hvordan man egentligt gør?

Uddrag
Hvis man vil lave en investering bør man gennemgå en række punkter for at se hvordan det går selskabet og hvordan det er gået over de seneste år, men også hvordan det går på markedet. En investor bør fortage analyser inden for følgende områder:

- Samfundsøkonomiske forhold
- Brancheforhold
- Likviditetsaspektet
- Afkast af alternative investeringer
- Selskabets egne forhold
- Psykologiske forhold og tilfældigheder

I de samfundsøkonomiske forhold kan man kigge på landets BNP da hvis der er højkonjunktur vil der være et stigende privatforbrug, flere investeringer og stigende overskud hos virksomhederne. I brancheforholdende kigger man på hvor høj konkurrencen er på markedet derudover vil patentbeskyttelse også gavne virksomheden.

I likviditetsaspektet kigger man på pengemængden hos investorerne som ikke er anvendt på investeringer, og hvor nem aktien er at sælge (likvid/illikvid). Når man investerer bør man altid kigge på alternative investeringer og fordele og ulemper ved de forskellige investeringer og hvor stor risiko man vil have i forhold til afkast. Ønsker man størst mulig sikkerhed bør man opbevare sine penge i banken. Obligationsmarkedet er typisk også meget sikkert især stats- og realkreditobligationer. Aktiemarkedet har størst risiko da en virksomhed kan opleve dårlige økonomiske resultater hvilket påvirker aktiens værdi negativt.

Derudover bør man også kigge på selskabets egne forhold såsom selskabets forretningsmodel og selskabets ledelse, børsrelaterede nøgletal og regnskabsrelaterede nøgletal herunder afkastningsgrad, overskudsgrad, egenkapitalens forrentning, soliditetsgrad og likviditetsgrad. Det sidste forhold man bør undersøge er psykologiske forhold og tilfældigheder da man ikke altid kan forklare en akties udsving økonomisk da folk som politikkere også kan have indflydelse hvis de f.eks. laver en udtalelse om virksomheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her