Virksomhedsøkonomi – PBL (Årsrapport) | Carlserg

Opgavebeskrivelse
- Hvordan startede Carlsberg?
- Hvad indeholder årsregnskabet?
- Hvad indeholder ledelsesberetningen?
- Hvad forstås ved henholdsvis indtægter og omkostninger?
- Hvilken virksomhedsklasse er Carlsberg?
- Hvad er aktiver og passiver?
- Hvad er egenkapital og hvorfor står beløbet ikke på en konto i banken?
- Hvordan ser fremtiden ud for Carlsberg?

Problemformulering
Vi vil i denne opgave redegøre for hvad en årsrapport indeholder. Vi har valgt at tage udgangspunkt i virksomheden Carlsberg.
Derefter vil vi analysere Carlsberg, og hvordan de klarer sig på de forskellige områder.
I bunden af denne opgave vil vi vurdere hvordan det er gået for vores valgte virksomhed.

Uddrag
Hvad forstås ved henholdsvis indtægter og omkostninger?

En indtægt sker når en virksomhed sælger en varer eller en ydelse. Indtægten sker når kunden indbetaler for sin varer eller ydelse. Carlsberg har haft en nettoomsætning på 583.229.000 kr. og bruttoomsætning på 542.473.000 kr. i 2019.

Samt har de finansielle indtægter på 315.711.000 kr. Carlsberg har altså haft samlede indtægter i 2019 på 898.940.000 kr.

En omkostning er når der bruges penge. I Carlsbergs tilfælde har de personaleomkostninger som er løn til deres mange ansatte.

Derudover har de nogle andre omkostninger som andre eksterne omkostninger, afskrivninger og nedskrivninger, værdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder og finansielle omkostninger.

Carlsberg har samlet for 2019 haft produktionsmæssige omkostninger for 40.756.000 kr. og finansielle omkostninger for 16.943.000 kr.

I en handelsvirksomhed kan der forekomme omkostninger som vareforbrug, lokaleomkostninger, salgsfremmende omkostninger og bilers driftsomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu