Patienten | Dansk Opgaver | Opg A-E | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Analysespørgsmål
Undersøg følgende sproglig-stilistiske forhold:
- Bruges der neutrale eller værdiladede ord?
- Er skrivestilen realistisk?
- Er det høj stil - normal stil eller lav stil?
- Se på forholdet mellem sproget og indhold (jeg-fortællerens situation). Her står det realistiske i skrivestilen overfor det absurde (fordrejet, grotesk) i jeg-fortællerens situation. Tag eksempelvis følgende sproglige billede: ”han har et jernhelbred”. Hvori består det absurde? Hvordan vil I kunne klare det ud fra jeres Power Point slide ”Modernisme kontra realisme”?

Foretag en analyse af fortællerforholdene. Kapitel 3.3 og 3.4 i Håndbog til dansk: https://hbdansk.systime.dk/?id=159.
a. Hvilken virkning har det, at fortælleren er en jeg-fortæller?
b. Er synsvinklen ydre eller indre og med hvilken virkning?
c. Hvilken virkning har det, at der både er bagudsyn og medsyn?
d. Hvorfor er der brugt en panoramisk fremstillingsform? Hvad er virkningen?
e. Hvorfor er dialogen central i novellen?

Gør rede for novellens komposition. På hvilken måde afspejler den jeg-fortællerens forhold til sig selv?

Fortolkningsspørgsmål

På hvilken måde skriver Peter Seeberg en novelle, der tydeligvis forholder sig til de konsekvenser moderniteten medfører for mennesket? I besvarer dette spørgsmål ved at forhold ejer til følgende:
- Brug den viden I har om modernitet og modernisme til at italesætte det livssyn og den livssituation, som jeg-fortælleren befinder sig i.

Uddrag
Det absurde opstår i det at de bruger ordet jernhelbred hvilket er en hentydning til at han næsten ikke kunne blive sundere og at han intet har at klage over

men hans psyke er stadig påvirket af de forandringer der er sket i løbet af hans sygdomsforløb, dette kan oversættes til at have det ideelle liv og intet ha at klage over men man føler at man mangler at finde sig selv og en mening med det liv man har, og at man ikke føler sig fuldendt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu